You are here

Обединено кралство

Директорът по здравето и безопасността (HSE) ръководи фокусния център в Обединеното кралство с подкрепата на HSE за Северна Ирландия (HSENI), социалните партньори и други лица.В Обединеното кралство законодателството, свързано със здравето и безопасността, има традиции, датиращи от ХІХ в. Настоящата система за здраве и безопасност е създадена със Закона за безопасност и здраве при работа от 1974 г. В основата на законодателството е заложен един прост, но устойчив принцип – най-добре могат да контролират рисковете тези, които ги създават. Системата е изпитана и Великобритания разполага с едни от най-добрите съвкупни резултати за здраве и безопасност в целия свят. Стратегията на HSE приема, че променящият се свят поставя нови предизвикателства за системата за здраве и безопасност като цяло и е насочена за справяне с тях.Общо HSE прилага законодателството за безопасност и здраве при работа в промишлените работни места, а над 400 местни органи правят това в търговските работни места. Службата за железопътно регулиране (ORR) прилага закона по отношение на железниците. Допълнителна информация може да се намери на: www.hse.gov.uk/pubns/web42.pdfПодобна е организацията в Северна Ирландия.


Данни за контакт с фокусните точки

Health and Safety Executive
Caxton House (7th Floor) Tothill StreetLondon
SW1H 9NA London
Обединено кралство
Contact person:
Stuart BRISTOW
Адрес на електронна поща: UK [dot] FocalPoint [at] hse [dot] gsi [dot] gov [dot] uk