You are here

Критерии за филми

Филмът трябва да разглежда рисковете, пред които са изправени хората на техните работни места (каквито са физичните, химичните, механичните или психосоциалните рискове). Освен това той може да разглежда правата на работниците, здравословните и безопасни условия на работното място или ефектите, които политическите и икономическите промени оказват върху начина, по който работим. Може да бъде поставен фокус и върху секторите, които играят важна роля в икономическия, културния и политическия живот на Европа (т.е. образование, селско стопанство, строителство, здравеопазване); или върху групи, изправени пред особени предизвикателства, каквито са групите на мигриращите работници, жените, работниците с увреждания, младите работници и застаряващите работници.

Филмовата награда на тема "Здравословни работни места" се предоставя за авторски, творчески и артистичен документален филм, който поощрява дебатите и дискусиите сред европейските граждани относно значението на безопасността и здравето при работа. Филмът следва да изразява специфична гледна точка и да убеди журито със завладяваща история, силни образи и отлични режисьорски умения по отношение на работа с камерата, звука и монтажа. 

Победителят във филмовите награди на тема "Здравословни работни места" дава на EU-OSHA правото безплатно да

  • постави трейлър или откъс на спечелилия филм с времетраене максимум пет минути, както и кино кадри (снимки) на уебсайта на EU-OSHA, в съобщения за пресата или в бюлетина на EU-OSHA.
  • показва и представя трейлъра или спечелилия филм в неговата цялост на непублични и нетърговски мероприятия, организирани от EU-OSHA и нейната мрежа от фокусни точки в ЕС-28, ЕИП и държавите кандидатки за членство и потенциалните държави кандидатки за членство.
  • създаде 1000 копия на DVD на спечелилия филм със субтитри на подбрани европейски езици и да предостави на EU-OSHA неизключителното, нетърговското и нетеатрално лицензно право за разпространение на копията на DVD в гореспоменатата мрежа и на други официални партньори.

На свой ред, правата върху субтитрите могат да се получат безплатно от автора на филма/ притежателите на правата върху спечелилия филм с цел по-нататъшно използване. От създадените 1000 копия на DVD, 200 ще бъдат запазени за автора на филма/ притежателите на правата върху него за собствените им нужди, свързани с промотиране. Допълнителните подробности ще бъдат обсъдени между EU-OSHA и спечелилия наградата.