Критерии за филми

Филмът трябва да разглежда рисковете, пред които са изправени хората на техните работни места (каквито са физичните, химичните, механичните или психосоциалните рискове). Освен това той може да разглежда правата на работниците, здравословните и безопасни условия на работното място или ефектите, които политическите и икономическите промени оказват върху начина, по който работим. Може да бъде поставен фокус и върху секторите, които играят важна роля в икономическия, културния и политическия живот на Европа (т.е. образование, селско стопанство, строителство, здравеопазване); или върху групи, изправени пред особени предизвикателства, каквито са групите на мигриращите работници, жените, работниците с увреждания, младите работници и застаряващите работници.

Филмовата награда на тема "Здравословни работни места" се предоставя за авторски, творчески и артистичен документален филм, който поощрява дебатите и дискусиите сред европейските граждани относно значението на безопасността и здравето при работа. Филмът следва да изразява специфична гледна точка и да убеди журито със завладяваща история, силни образи и отлични режисьорски умения по отношение на работа с камерата, звука и монтажа. 

Победителят във филмовите награди на тема "Здравословни работни места" дава на EU-OSHA правото безплатно да

  • поставяне на трейлър или откъс от спечелилия филм с продължителност до пет минути и кинокадри (снимки) на уебсайта на EU-OSHA, в съобщенията за пресата или в информационния бюлетин на EU-OSHA.
  • показване на трейлъра или представяне на целия филм, спечелил конкурса, на непублични и нетърговски събития, организирани от EU-OSHA и нейната мрежа от фокусни точки в ЕС, ЕИП, страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки.
  • субтитриране на спечелилия филм на избрани европейски езици и предоставяне на EU-OSHA неизключителното, нетърговското и нетеатрално лицензно право да осигурява достъп (чрез електронна платформа със защитено влизане) до посочената по-горе мрежа, както и на други официални партньори.

На свой ред, правата върху субтитрите могат да се получат безплатно от автора на филма/ притежателите на правата върху спечелилия филм с цел по-нататъшно използване.