Визуализиране на данни

Инструментите за визуализиране на данни представят факти и цифри по редица въпроси в областта на здравето и безопасността при работа (БРЗ) в Европа, включително управление на риска, условия на труд, демографски данни, въздействие върху здравето, политики и стратегии.

Инструментите са удобни за ползване и предлагат констатации и данни, които могат да се филтрират по страни, браншове и други променливи.