Пакет от инструменти за кампании по БЗР

Image
OSH Campaign Toolkit

„Онлайн пакетът от инструменти за кампания по БЗР“ предоставя практически съвети за подготовка и осъществяване на кампании по БЗР и съдържа практически примери за различни комуникационни похвати със съвети и идеи за тяхното използване.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа създаде пакет от инструменти за кампании по БЗР, специален уебсайт с поетапни указания за планиране и провеждане на ефективни кампании за насърчаване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от размера на организацията.

Инструментите в пакета не са сложни за използване и предоставят всички указания за стартиране на кампания.

Как да ги използвате?

С помощта на инструментите можете да планирате кампания и да вземете решение за:

  • посланията,
  • целевата група,
  • географското покритие,
  • бюджета и др.

Това не е строг правилник, който трябва задължително да се спазва. По-скоро инструментите дават препоръки, от които да избирате и които да адаптирате към нуждите на съответната организация и текущите обстоятелства.

Инструменти и примери

В пакета са предложени ресурси, които помагат за успеха на кампанията, включително инструменти за:

  • комуникация с медиите,
  • реклама,
  • събития.

Пакетът съдържа съвети, препоръки и примери от реалния живот за тяхното приложение.