Инструменти и ресурси

Тук ще намерите всички наши ключови ресурси за повишаване на осведомеността и управление на рисковете, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР).

Инструментът OiRA, който спомага за опростяване на оценяването и управлението на рисковете във връзка със здравословните и безопасни условия на труд на работното място; OSHwiki като богат източник на информация по всички аспекти на БЗР; електронни наръчници с насоки за управление на БЗР; инфографики; наборът от инструменти във връзка с кампанията; филмите за Напо и „Напо за учители“; инструменти за визуализация на данни и други практически инструменти и насоки.