Филмова награда „Здравословни работни места“

photo: Gerd Altmann / pixabay.com

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа присъжда филмовата награда „Здравословни работни места“ за най-добър документален филм, свързан с трудовата дейност. Наградата се дава като категория в рамките на фестивала за документално кино Doclisboa в Лисабон, Португалия. Doclisboa е част от Doc Alliance — творческо партньорство между седем големи фестивала за документално кино в Европа. От 2009 до 2019 г. наградата се раздаваше на Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг.

Освен парична награда от 5000 EUR, EU-OSHA финансира и субтитрирането на печелившите филми на много европейски езици в полза на продуцентите и за разпространение в националните мрежи на EU-OSHA (чрез фокусните точки) в държавите — членки на ЕС, и други европейски страни.

Наградата се присъжда за документален филм, във фокуса на който е човекът в променящите се условия на труд. Филмът трябва да разглежда въздействието на политическите и икономическите промени върху нашия начин на работа и живот или други теми, свързани с работата, например физическите и психологическите условия, съществуващите и новите рискове на работното място.

Информация за правилата, реда и крайните срокове за кандидатстване можете да намерите на уебсайта на Doclisboa.

Критерии за филми

Носители на наградата: 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г.2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 r., 2021 r., 2022 r., 2023 r.