Награди

Научете повече за наградите за добри практики — един от най-важните елементи на всяка кампания „Здравословни работни места“ на EU-OSHA — и филмовата награда на тема „Здравословни работни места“

С Наградите за добри практики се отбелязват водещи примери на ръководители и работодатели, които полагат съвместни усилия за постигане на добри БЗР. Чрез подчертаване на ползите наградите помагат на по-голям брой дружества да осъзнаят, че добрите БЗР са важна част от успеха на стопанската дейност. Приветстват се кандидатури от всички европейски работодатели и работници, както и от социални партньори, специалисти по БЗР и съветници по БЗР.

Филмовата награда „Здравословни работни места“ се връчва на най-добрия документален филм, свързан с работните места, на фестивала за документално кино Doclisboa. Кандидатурите трябва да повишават осведомеността за БЗР на работното място, като поставят акцент върху „човека в променящия се свят на труда“. Предишните победители са почерпили вдъхновение от широк кръг области в света на труда.