Кариери

В ЕU-OSHA нашият персонал се радва на стимулираща и многонационална работна среда. Служебните ни помещения се намират в бликащия от културен живот град Билбао.

В ЕU-OSHA има хора с всякакви профили, но всички наши работници и служители — от ръководители на проект до специалисти по комуникация и администратори, имат уменията, пламъка и ентусиазма, от които имаме нужда, за да направим Европа по-безопасно, по-здравословно и много по производително място на работа.

Научете повече за кариера в Европейския съюз на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (ЕРSO).

 

Кого наемаме на работа

За позициите в EU-OSHA могат да кандидатстват граждани на 28-те държави — членки на Европейския съюз, плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия (страни по споразумението за ЕИП).

EU-OSHA е работодател, съблюдаващ принципите на равните възможности. Всички кандидатури се разглеждат при равни условия, независимо от пол, цвят на кожата, расов, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, националност, възраст, сексуална ориентация или полова идентичност.

Прочетете за политиката за поверителност на EU-OSHA.

Списъци с резерви

Списъците с издържали конкурс лица включват кандидати, които са били интервюирани в рамките на процедурата по подбор за посочените позиции и които са набрали най-високия брой точки. Кандидатите в този списък могат да получат предложение за подписване на договор на по-късен етап без допълнителен подбор.

За някои позиции за договорно нает персонал, EU-OSHA може да ползва базата данни на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Открити свободни места

Vacancies - Evaluation underway

Затворени свободни работни места

Спонтанни приложения

За съжаление, поради големия брой спонтанни кандидатури, които получаваме в Агенцията, не е възможно да отделим необходимо внимание на всяка от тях. По тази причина препоръчваме да изпращате кандидатурата си само в отговор на определена отворена позиция или процедура по подбор.

Моля, имайте предвид, че не можем да потвърдим получаването или да гарантираме отговор на спонтанни кандидатури или запитвания за стажове.

Enquiries

За запитвания се свържете с „Човешки ресурси“ на адрес recruitment at osha.europa.eu

Запитвания по пощата трябва да се адресират до: European Agency for Safety and Health at Work,  Edificio Miribilla, c) Santiago de Compostela 12 - 48003 Bilbao, Spain