EU-OSHA отблизо

Научете кои сме ние, какво правим, каква е организацията ни и какви са нашите визия и мисия.

EU-OSHA е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. Работата ни допринася за Стратегическата рамка на ЕК за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. и други важни стратегии и програми на ЕС.

В този раздел можете да прочетете повече за нашите основни дейности и правила за управление. Нашата пресслужба предоставя всякакъв тип съдействие по въпросите на БЗР. Свържете се с нас или прочетете най-новите публикации. Можете да научите повече и за националните фокусни точки , които работят с нас за постигане на целите ни. Може би проявявате интерес да работите с нас? Независимо дали искате да участвате в обществена поръчка или да кандидатствате за работа при нас, в този раздел ще намерите полезна информация.