EU-OSHA отблизо

EU-OSHA е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. Работата ни следва Стратегическата рамка на ЕК за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 г. и други важни стратегии и програми на ЕС, напр. Европа 2020.

В този раздел можете да прочетете повече за нашите основни дейности и правила за управление. Нашата пресслужба предоставя всякакъв тип съдействие по въпросите на БЗР. Свържете се с нас или прочетете най-новите публикации. Можете да научите повече и за националните фокусни точки , които работят с нас за постигане на целите ни. Може би проявявате интерес да работите с нас? Независимо дали искате да участвате в обществена поръчка или да кандидатствате за работа при нас, в този раздел ще намерите полезна информация.