Практически инструменти и ръководства относно мускулно-скелетните смущения.

За да улесним оценката и управлението на риска от МСС, сме включили в базата данни разнообразни практически инструменти и материали с насоки, разработени на национално ниво или в ЕС.

Това включва проучвания на отделни случаи и визуални материали, като са обхванати широк спектър от сектори, видове опасности и превантивни мерки. Някои от тях са специално насочени към определени участници, например работодатели, работници или ръководители, а други — към управлението на МСС при конкретни групи работници. Ресурсите могат да бъдат филтрирани по тези или по различни други категории, така че търсенето да става възможно най-лесно.