Акценти

28/01/2021
Светът на труда е тежко повлиян от настоящата пандемия, работодателите и работниците трябва да въведат нови процедури и практики за спиране на разпространението на COVID-19 на работното място. Въпреки че...

© EU-OSHA / Emmanuel Biard

26/01/2021
В нов доклад е представен обзор на констатациите на EU-OSHA от прогнозния проект относно организационните и технологичните промени, пред които е изправен секторът на земеделието и горското стопанство, както и...

designed by Freepik 

21/01/2021
Кризата с COVID-19 подчерта важното значение на здравето, включително на здравословните и безопасни условия на труд. Тази инициатива се основава на предишната Стратегическа рамка на ЕС за периода 2014—2020 г...