Акценти

01/07/2020
Германия ще поеме председателството — един от най-важните органи на ЕС за вземане на решения — до 31 декември 2020 г. Тя поема председателството от Хърватия и ще бъде първа през следващите 18 месеца в новата...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Тежката физическа работа, например обслужването на пациенти, е значителен рисков фактор за мускулно-скелетните смущения (МСС), което ги превръща в широко разпространен проблем сред медицинските работници, като...

Image by Gerd Altmann from Pixabay

18/06/2020
Разширяването на световната търговия през последните десетилетия доведе до растеж на отношенията във връзка с транснационалните доставки. В държавите членки това често е съпроводено от тенденция за възлагане...