Акценти

20/02/2017
Световният ден на социалната справедливост , 20 февруари, е чудесен повод за признание и насърчаване на продължаващите усилия за създаване на европейски стълб на социалните права. В бързо променящата се сфера...
15/02/2017
Напо за учители представя значението на безопасността и здравето при работа (БЗР) на деца от началните училища. Онлайн инструментите с приветливия анимационен герой Напо и неговите филми са достъпни на много...
03/02/2017
На 4 февруари 2017 г. се отбелязва Световният ден за борба с рака , който обединява хората по света с призив за действия за предотвратяване и лечение на раковите заболявания. Всяка година около 1,6 милиона...
23/01/2017
На 23 януари 2017 г. Европейската комисия ще организира конференция във връзка с европейския стълб на социалните права , с която ще се отбележи заключителният етап от обществената консултация , стартирана през...
Препоръчителни източници