Акценти

22/03/2018
EU-OSHA търси да събере обратна информация относно своите дейности и постигнати резултати се цел повишаване на значимостта на своята работа в бъдеще. Можете да ни помогнете в това начинание , като попълните...
20/03/2018
EU- OSHA приканва европейските и международните предприятия и организации да станат официални партньори на кампанията за 2018—2019 г. — Здравословните работни места управляват опасните вещества . В замяна на...
14/03/2018
Според последните оценки свързаните с работата заболявания са причина за около 200 000 смъртни случая в Европа всяка година. Свързаните с работата здравословни проблеми и увреждания струват на Европейския съюз...
12/03/2018
В нов доклад, в който са анализирани констатациите от Второто европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-2), се прави общ преглед на практиките в областта на...
Препоръчителни източници