Акценти

17/10/2017
От 17 до 20 октомври EU-OSHA ще участва активно в 35 -ия Международен конгрес и панаир A+A относно безопасността, сигурността и здравето при работа. Сесиите са на следните теми: пътна карта на ЕС за...
10/10/2017
На 10 октомври всяка година се провежда Международният ден на психичното здраве. Той насочва вниманието към психичните заболявания и тяхното отражение върху живота на хората, включително върху трудовия живот...
03/10/2017
По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2017 г. ще се организират събития и дейности за повишаване на осведомеността в цяла Европа, които имат за цел насърчаване на балансиран...
27/09/2017
Вече можете да видите на английски език новата инфографика, която е част от интерактивния онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA). В този илюстративен материал „Оценка на риска с OiRA в 4 стъпки“ са...
Препоръчителни източници