Акценти

26/04/2018
Като част от проекта за изготвяне на прогнози на EU-OSHA се проведе семинар на тема „Нови и възникващи рискове, свързани с информационните и комуникационните технологии (ИКТ)“, където националните фокусни...
24/04/2018
Опасните вещества продължават да представляват риск за безопасността и здравето на работещите в Европа. Повишаването на осведомеността относно необходимостта от премахване на експозицията на тези вещества, а...
19/04/2018
EU-OSHA търси да събере обратна информация относно своите дейности и постигнати резултати се цел повишаване на значимостта на своята работа в бъдеще. Можете да ни помогнете в това начинание , като попълните...
17/04/2018
Раздел от актуализирания уеб сайт на EU-OSHA предоставя важна информация за опасни вещества на работното място. Включено е основното законодателство, пояснени са неговите принципи и са дадени съвети за...
Препоръчителни източници