EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Акценти

26/07/2016
Героят Напо от кампаниите „Здравословни работни места“ ни води към бъдеще без здравословни проблеми. В новия му филм виждаме Напо, надарен със способността да пътува във времето. Благодарение на новата си...
20/07/2016
Имате достъп до набор от практически инструменти и насоки и публикации , за да гарантирате, че вашето работно място е безопасно и здравословно за всички възрасти. Запознайте се с нашите примери от практиката...
14/07/2016
ЕU-OSHA извърши анализ на практиките на работното място за безопасност и здраве при работа и преглед на най-новите литературни източници относно стратегиите за рехабилитация и връщане на работа като част от...
12/07/2016
Вашата организация желае ли да популяризира дейността си за корпоративна отговорност и безопасност и здраве при работа пред широка аудитория и да работи в мрежа с международни групи със сходни идеи? Вашата...
Препоръчителни източници