Акценти

23/04/2019
В публикацията, в превод на 10 езика, се съдържат съвети относно наличните практически инструменти и ръководства във връзка с опасните вещества на работното място . Разгледано е значението на тези средства за...
15/04/2019
Напо се включва в популяризирането на „седемте златни правила за нулеви злополуки и здравословни условия на труд“ на Международната асоциация за социална сигурност (ISSA). Правилата са част от световната...
11/04/2019
Днес отбелязваме 200-ото юбилейно издание на OSHmail — ежемесечният многоезичен бюлетин на EU-OSHA с онлайн новини за безопасността и здравето при работа (БЗР). Изказваме сърдечни благодарности на всички наши...
10/04/2019
EU-OSHA, в сътрудничество с Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг ( DOK Лайпциг 2019 ), търси най-добрите филми на теми, свързани с работата и условията на труд, които са...
Препоръчителни източници