Акценти

17/08/2017
Две изчерпателни ръководства за добрите практики по отрасли в областта на безопасните и здравословни условия на труд са вече на разположение за изтегляне от мрежата на над 20 езика. Публикувани от Европейската...
14/08/2017
Микро и малките предприятия са гръбнакът на икономиката в ЕС. Въпреки това, малките дружества могат да се окажат в ситуация, при която да им бъде трудно да се справят с управлението на професионалната...
11/08/2017
Международният ден на младежта , предвиден за 12 август 2017 г., е посветен на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора в целия свят. Младите хора на възраст от 18 до 24 години са особено...
03/08/2017
Защитата на интересите на всички работещи, независимо от възрастта, е особено важна в контекста на Европейския стълб на социалните права , чиято цел е предоставянето на права като равни възможности и...
Препоръчителни източници