Акценти

12/08/2018
Безопасни пространства за младежта е темата на Международния ден на младежта — 2018. Отбелязван ежегодно на 12 август, той има за цел да повишава осведомеността в световен мащаб относно предизвикателствата...
09/08/2018
Основните заключения от общия анализ на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове ( ESENER-2 ) на EU-OSHA, на ad hoc модула от 2013 г. на Проучването на работната сила...
02/08/2018
Електронното ръководство VeSafe е интерактивен многофункционален инструмент за информация за рисковете за безопасността на превозните средства при работа. Той обхваща безопасно шофиране, транспорт до работното...
24/07/2018
EU-OSHA вече приема кандидатури за награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г. Ако правите реални и трайни подобрения на безопасността и здравето при работа (БЗР), като контролирате...
Препоръчителни източници