25 years

Акценти

20/08/2019
„Инструментът за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място“ е чудесен нов ресурс. Той може да се използва за улесняване на дискусиите в група на работното място или по...
12/08/2019
„ Промени в образованието “ е темата на Международния ден на младежта за 2019 г. Денят се отбелязва ежегодно на 12 август и има за цел да повишава осведомеността в световен мащаб относно предизвикателствата...
07/08/2019
Повишаването на осведомеността относно рисковете, пред които са изправени работещите лица, и начините за предотвратяването им са основните аспекти в мисията на EU-OSHA . През последните 25 години Агенцията и...
01/08/2019
В новия си доклад ЕU-OSHA описва подробно констатациите от втората част на проекта Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа . Разгледани са два подхода за оценка на финансовата тежест в...
Препоръчителни източници