Акценти

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

16/10/2019
На 16 октомври в Брюксел EU-OSHA организира конференция на тема безопасността и здравето при работа (БЗР) в микро- и малките предприятия (ММП) в Европа. Събитието ще е ориентирано по-специално към секторите на...
09/10/2019
Някои групи работници са изложени на по-голям риск, отколкото други, когато са в контакт с опасни вещества. Това може да се случи, тъй като тези работници са неопитни, неинформирани или физически по-уязвими...
07/10/2019
Ефективната комуникация с целевите групи има решаваща роля за дейностите на EU-OSHA за повишаване на осведомеността. Благодарение на новаторския си подход към използването на интернет и социалните медии EU-...