Акценти

17/12/2018
В края на 2018 г. разглеждаме направените усилия и свършената работа през тази силно продуктивна и динамична за EU-OSHA година. Постиженията ни нямаше да се осъществят без активното участие на нашата мрежа от...
14/12/2018
Чрез системите за предупреждение и наблюдение специалистите в областта на здравословните и безопасни условия на труд и лицата, определящи политиката, могат да получат ранно предупреждение за нови и...
12/12/2018
Интерактивната оценка на риска онлайн (OiRA) представя нова инфографика, която насърчава фризьорите да направят оценка на рисковете за безопасността и здравето при работа и да предприемат превантивни мерки. В...
07/12/2018
Психосоциалните рискове, стреса и мускулно-скелетните смущения (МСС) имат най-силно отрицателно влияние върху заетите лица в Европа, отколкото всякакви други свързани с работата здравословни проблеми. Тези...
Препоръчителни източници