Акценти

12/11/2018
На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Комисията и Съветът съвместно обявиха новаторска инициатива за по-силна социална Европа. Европейският стълб на социалните права утвърждава споделения ангажимент на...
06/11/2018
Marina грабна наградата за най-добър филм по тема в сферата на труда. Във филма се разглежда експлоатацията на жени, които се преместват от държави от Източна Европа в търсене на работа в сектора за полагане...
30/10/2018
Вие работите с опасни вещества или управлявате хора, които работят с такива вещества? Нуждаете ли се от повече информация за това как да оценявате и управлявате рисковете? Ако сте отговорили положително на...
22/10/2018
Използваният в кампанията на EU-OSHA набор от инструменти бе преработен за кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ в периода 2018—2019 г. Наборът от инструменти, който осигурява...
Препоръчителни източници