Акценти

07/12/2017
Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ на EU-OSHA приключи със среща на високо равнище в Билбао, Испания. Предоставяме ви достъп до резюме от конференцията, записи от всички сесии,...
04/12/2017
Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ през 2016—2017 г. току-що приключи, а вече започнахме да отброяваме дните до началото на следващата кампания на EU-OSHA „Здравословните работни места...
21/11/2017
Срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ в Билбао, Испания, бележи края на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. на EU-OSHA. С...
07/11/2017
Бързият растеж на основаната на онлайн платформи икономика е резултат от увеличаването на нестандартните форми на заетост, например непостоянна работа, работа на повикване и зависима самостоятелна заетост. От...
Препоръчителни източници