EU OSHA in Twitter EU OSHA Facebook Page Follow EU OSHA in LinkedIn EU OSHA channel in Youtube EU OSHA Flickr photos EU OSHA Blog with more information in workplace safety and health
Select language

Акценти

12/10/2016
Тъй като нашият пилотен проект относно безопасността и здравето на по-възрастните работници е към своя край, Агенцията предоставя на Европейския парламент основни констатации и публикува редица доклади за...
11/10/2016
The 1 st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague. The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under...
04/10/2016
Програмата на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2016 г. включва многобройни събития и дейности, в които можете да участвате. Седмицата се провежда от 24 до 28 октомври и е част от...
28/09/2016
Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs. EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the...
Препоръчителни източници