Акценти

11/10/2018
Във връзка с кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ EU-OSHA изготви нови информационни бюлетини по две важни теми в тази област. Практически инструменти и насоки относно...
05/10/2018
Използваният в кампанията на EU-OSHA набор от инструменти бе преработен за кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ в периода 2018—2019 г. Наборът от инструменти, който осигурява...
02/10/2018
На 22 октомври Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно със своите партньори, ще постави началото на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа с цел...
28/09/2018
В настоящото резюме се посочва казаното от експертите на конференцията на високо равнище: „Когато размерът е от значение ... следващи стъпки за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в...
Препоръчителни източници