Акценти

11/03/2019
Широката мрежа от партньори на EU-OSHA и тясното сътрудничество с повече от 30 страни допринесоха за насърчаване на култура на превенция на риска в Европа през последните 25 години. Въпреки че ситуацията се...
08/03/2019
Тази година темата на международния ден на жената е насочена към иновативните начини за постигане на напредък в областта на равенството между половете и за увеличаване на правата на жените. Ефективните...
04/03/2019
EU-OSHA приветства новото приложение „Визия нула“ на световната кампания „Визия нула“ , която се провежда от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA). Приложението популяризира „седемте златни...
26/02/2019
Съгласно резултатите от проучването на удовлетвореността сред заинтересованите страни през 2018 г. EU-OSHA продължава да предоставя качествени услуги, като нивата на удовлетвореност надминават тези от 2016 г...
Препоръчителни източници