25 years

Акценти

23/01/2019
EU-OSHA стартира честванията по случай своята 25-та годишнина, като поглежда назад към ключовите събития по отношение на безопасността и здравето при работа (БЗР) в ЕС и към началото на функционирането на...
22/01/2019
В настоящата публикация се описва разработването на нови методи за оценка на броя на работниците, изложени на опасни вещества в ЕС, както и степента на тази експозиция. Проучването има за цел да се установят...
17/01/2019
EU-OSHA публикува доклади за държави, в които са разгледани мерките за безопасност и здраве при работа (БЗР) в микро- и малки предприятия (ММП) от различни икономически сектори в девет държави — членки на ЕС:...
03/01/2019
На 1 януари 2019 г. Румъния поема председателството на Съвета от Австрия. Това поставя началото на нова тройка председателства, като Финландия и Хърватия ще последват Румъния. Приоритетите на румънското...
Препоръчителни източници