Глосари на EU-OSHA

Многоезичните глосари на EU-OSHA съдържат термини в областта на безопасността и здравето при работа, групирани по сфери или област на знания. Термините и техните дефиниции са представени в азбучен ред.

EU-OSHA изготви глосарите в рамките на кампанията „Здравословни работни места“, за да гарантира последователност в комуникирането на основните понятия в кампаниите. В тях могат да се намерят работен речник и дефиниции на най-често използваните понятия в областта.