Инструмент за визуализиране на данните от Барометъра за БЗР

Този инструмент е официалният източник на информация за състоянието и тенденциите в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) в европейските държави.

Показатели

Прегледайте и сравнете данните за ЕС и за конкретни държави по широк кръг от теми.

Обща информация: Потърсете информация за органите на БЗР, икономически и секторни профили и профили на работни места.

Управление на БЗР: Запознайте се с подходите на отделните държави по отношение на стратегиите за БЗР и социалния диалог за безопасността и здравето на работното място.

Последици за БЗР: Научете, примерно, за злополуките на работното място, условията на труд, представителството на работниците и как се чувстват работниците здравословно.

Инфраструктура на БЗР: Научете повече за поддържаните от държавите статистически данни за БЗР, проучвания и изследователски капацитет, както и как държавите прилагат законодателството в областта на БЗР.

С помощта на инструмента за визуализиране на данни

Използвайте инструмента, за да визуализирате и сравнявате количествени данни. Намерете описания и линкове към допълнителна информация за качествени данни.

С помощта на инструмента можете:

  • да представите основните показатели под формата на инфографики;
  • да сравните показателите между две държави или да сравните отделна страна с ЕС;
  • да генерирате и записвате на локален носител графики или да ги експортирате в документи във формат Excel;
  • да записвате на локален носител подробни доклади за конкретна държава или доклади по конкретни теми, напр. относно националните стратегии;
  • да споделяте съдържание пряко в социалните мрежи

Източници на данни

Данните са взети от правителствени източници, статистически органи и европейски проучвания и изследвания:

Относно Барометъра за БЗР

Барометърът е резултат от сътрудничеството между EU-OSHA, ГД EMPL и националните точки за контакт. Научете повече за методологията.

Инструментът се актуализира и обновява, за да се подобри функционирането му.

Запознайте се с инструмента