Електронно ръководство за управление на стреса и психосоциалните рискове

Image
E-guide to managing stress and psychosocial risks

Електронното ръководство е създадено в отговор на нуждите на работодателите и хората, работещи в малки предприятия, които се захващат с психосоциалните рискове на работното място и имат нужда от насоки в първите си стъпки, включително:

  • простички обяснения относно стреса на работното място и психосоциалните рискове;
  • ефектите върху дейността и работниците;
  • практически примери за предотвратяване и справяне с психосоциалните рискове;