Практически инструменти и насоки

Нашите лесни за ползване бази данни с практически инструменти и насоки помагат на работодателите да оценяват и управляват рисковете за безопасността и здравето при работа. Разработени на европейско и национално равнище, тези източници включват препратки към уебсайтове, контролни списъци, инструменти, проучвания на конкретни случаи и визуални материали. Те покриват широк спектър от сектори, видове опасности и мерки за превенция.

Можете да филтрирате източниците по държава и език, сектор, задачи, групи работещи и тема, както и по много други критерии.

Отделете време, за да проучите всички налични средства за по-безопасни и по-здравословни работни места.