Европейски насоки

Документите с насоки са с незадължителен характер и имат за цел да улеснят прилагането на европейските директиви.

Съществуват различни видове насоки, като например практически насоки на Европейската комисия, определящи добри практики за превенция на рискове, препоръки на Съвета, съобщения на Европейската комисия, споразумения между социалните партньори в ЕС и др.