Електронно ръководство „Здравословни работни места за всички възрасти“

Електронното ръководство съдържа информация относно:

  • управлението на възрастта;
  • съобразената с възрастта оценка на риска;
  • насърчаването на здравето на работното място;

и други теми, представляващи интерес за работодателите, специалистите по БЗР, служителите по човешките ресурси и работниците.

Освен това тя съдържа описания на практически казуси и речник на термините, който изяснява значението на някои често използвани термини.

Достъп до електронното ръководство