Електронно ръководство „Здравословни работни места за всички възрасти“

Image

Електронното ръководство „Здравословни работни места за всички възрасти“ предоставя на предприятията информация и подкрепа във връзка с управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на остаряващата работна сила. Целта на ръководството е да повиши осведомеността и да обогати знанията, свързани с остаряването на работната сила, самия процес на остаряване и неговите последствия по отношение на работната сила, както и да предостави практически насоки за преодоляване на свързаните с тези процеси предизвикателства.

Електронното ръководство съдържа информация относно:

  • управлението на възрастта;
  • съобразената с възрастта оценка на риска;
  • насърчаването на здравето на работното място;

и други теми, представляващи интерес за работодателите, специалистите по БЗР, служителите по човешките ресурси и работниците.

Освен това тя съдържа описания на практически казуси и речник на термините, който изяснява значението на някои често използвани термини.

Достъп до електронното ръководство