Heat at work – Guidance for workplaces

Топлина на работното място — насоки за работните места

Keywords:

Топлинният стрес е риск както за работещите на закрито, така и на открито във всички сектори. Сериозността му зависи от работното място, но също така и от индивидуални характеристики като възраст, здравословно състояние, социално-икономически статус и дори пол. Те трябва да се отчитат при мерките, насочени към преодоляване и намаляване на рисковете от работа в среда с високи температури.

Настоящото ръководство предлага на работните места практически начини — организационни и технически — за намаляване и управление, както и за обучение по отношение на този професионален риск. Предоставя се и информация за това какви действия следва да се предприемат, ако работник започне да проявява признаци на заболяване, свързано с топлината.

Изтегляне in: bg | cs | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | mk | mt | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv |