Ръководен персонал


Изпълнителен директор

William Cockburn Salazar

William Cockburn Salazar работи в EU-OSHA от 1998 г., като се занимава с координация на изследванията и нововъзникващите рискове и отговаря за първото Европейското изследване на предприятията по отношение на новите и нововъзникващите рискове (ЕSENER). От 2012 г. до 2021 г. той е ръководител на звеното за превенция и изследвания на EU-OSHA, което разработва съдържанието за безопасност и здраве при работа (БЗР) за Агенцията. От 2021 г. до официалното му назначаване за изпълнителен директор през 2023 г. той изпълнява ролята на временен изпълнителен директор.

Притежава бакалавърска степен по право и магистърска степен по ергономика. Преди да постъпи на работа в ЕU-OSHA, той се занимава с академични изследвания, като проучва културата на безопасността на предприятията, и работи и в частния сектор като консултант по ергономика и ръководител на научноизследователска дейност за проекти в областта на здравето и безопасността на работното място.

Декларация за интереси — автобиография

Началник отдел „Комуникация и популяризиране“

Coming soon

Временно изпълняващ длъжността началник отдел „Превенция и изследвания“

Coming soon

Началник на Център „Ресурси и услуги“

Donianzu Murgiondo

Донианцу Мургиондо се присъедини към EU OSHA през септември 2023 г. Като началник на отдел „Ресурси и услуги“ тя ръководи екипа, който управлява областите човешки ресурси, финанси, обществени поръчки, документация, вътрешен контрол и управление на съоръженията.

Преди да започне работа в EU OSHA, Мургиондо работи в Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA) във Виго повече от 16 години, първо като ръководител на сектор „Финанси и обществени поръчки“, а след това като заместник-ръководител на отдел „Ресурси и ИКТ“.

Декларация за интереси — автобиография