Електронни ръководства/електронни инструменти

Интерактивните и многоезични електронни ръководства и инструменти предоставят информация, насоки и практически примери за управлението на безопасността и здравето (БЗР) на работното място. Съдържанието е пригодено да предоставя познания, разбиране и осведоменост за актуалните въпроси в областта на БЗР сред работодателите, работниците и специалистите в областта на човешките ресурси и БЗР, както и сред експертите от различни сектори в ЕС.