Системи за ранно предупреждение и оповестяване в БЗР

Схемата на признати заболявания, за които ще бъде изплащано обезщетение, не отразява реалното състояние на работните места. По време на семинар на EU-OSHA относно тежестта на свързаните с работата заболявания беше отчетено, че независимо от задълженията за докладване и отворените списъци с професионални заболявания, често липсва система за активно идентифициране, насочване и реагиране на потенциални доклади за случаи на свързани с работата заболявания. Системите за оповестяване могат да спомогнат за преодоляването на този проблем чрез обединяване на доклади от голям брой информирани и обучени „оповестяващи“ лекари или други обучени експерти (напр. медицински сестри на работното място).

Доклади за наблюдение на свързаните с работата заболявания, които се считат за признаци за ранно предупреждение, могат да спомогнат за идентифициране на ситуации или работни места, при които има нужда от подобряване на управлението на безопасността и здравето при работа. EU-OSHA е публикувала научни изследвания в областта на системите за ранно предупреждение и оповестяване за откриване на ранните признаци на свързаните с работата заболявания:

Системи за ранно предупреждение и оповестяване — литературен преглед

Системи за ранно предупреждение и оповестяване — експертен семинар — резултати от работата

Методи за предупреждение и оповестяване в процеса на откриване на трудови заболявания в ЕС: Доклад и Резюме

Системи за предупреждение и оповестяване — работен семинар относно политиката — резултати от работата 

Методи за предупреждение и оповестяване в процеса на откриване на трудови заболявания в ЕС: Презентация за специалисти

Проучване на всички документи за експертно обсъждане относно системите за предупреждение и оповестяване