Системи за ранно предупреждение и оповестяване: THOR, Обединено кралство

Keywords:

В настоящата статия, която е част от поредица от пет задълбочени проучвания на методите за ранно предупреждение и оповестяване, насочени към откриването, наблюдението и превенцията на нови заболявания, свързани с работата (ЗСР), се разглежда мрежата THOR в Обединеното кралство.

В допълнение към общата мрежа THOR, съществуват схеми THOR за специфични ЗСР, например респираторни, кожни или инфекциозни болести, а THOR-EXTRA е разработена специално за съобщаване на съмнения за нови ЗСР. В рамките на мрежата THOR са разработени иновативни елементи за улесняване на съобщаването, като същевременно се подобрява качеството на данните и се насърчава подаването на сигнали от лекари, като се осигуряват възможности за продължаващо професионално развитие чрез платформа в интернет. Нейните механизми за двупосочна комуникация с дружествата и органите в областта на БЗР осигуряват използването на тази ценна информация в целенасочени и основани на доказателства политики и превенция.

Разберете по какъв начин се използва THOR, така че създателите на политики да се информират за нови и нововъзникващи рискове за здравето при работа.

Изтегляне in: en