Резюме Методи за ранно предупреждение и оповестяване за определяне на трудови заболявания в ЕС

Keywords:

В настоящия доклад са представени констатациите на значителен проект във връзка с методите за ранно предупреждение и оповестяване за определяне на нововъзникващите рискове в областта на безопасността и здравето при работа и новите трудови заболявания.

Бяха разгледани сегашните методи, използвани в Европейския съюз (а в някои случаи — и на други места), и след като бяха анализирани 12 системи за ранно предупреждение и оповестяване и след проведени консултации с експерти и заинтересовани страни, бяха отправени препоръки за създаване и подобряване на тези системи за наблюдение.

Това проучване ще позволи по-добро разбиране на методите за ефективно ранно предупреждение и оповестяване и как те могат да бъдат използвани при съставянето на политики и на превантивни дейности, основани на резултати и насочени към новите трудови заболявания.

Изтегляне in: cs | el | en | fi | fr | hu | is | it | lt | lv | nl | pl | sk | sl |