Системи за ранно предупреждение и оповестяване: RNV3P, Франция

Keywords:

В настоящата статия, която е част от поредица от пет задълбочени проучвания на методите за ранно предупреждение и оповестяване, насочени към откриването, наблюдението и превенцията на нови заболявания, свързани с работата (ЗСР), се разглежда мрежата RNV3P във Франция.

Създадената през 2001 г. мрежа обединява 31 болнични центъра за консултации по заболявания, свързани с работата, в които лекари по трудова медицина разследват предполагаеми ЗСР и събират данни в постоянна национална база данни. В рамките на мрежата е разработен специален тематичен речник за експозиция и се използват специфични методи за откриването на нови ЗСР посредством извличане на данни и откриване на сигнали за несъразмерност в базата данни. Могат да се генерират три вида предупреждения — от съобщение до вътрешна група от участници в RNV3P, така че да се предприемат мерки за вторична превенция, до известяване на органите в областта на БЗР и публичното здравеопазване с цел евентуално предприемане на действия на национално равнище.

Научете повече за начина на работа на мрежата RNV3P.

Изтегляне in: en