Методи за ранно предупреждение и оповестяване за откриване на професионални заболявания в ЕС — презентация за неспециалисти

Keywords:

В настоящата презентация за неспециалисти са обобщени констатациите от голям проект във връзка с методите за ранно предупреждение и оповестяване за откриване на нововъзникващи рискове в областта на безопасността и здравето при работа и нови професионални заболявания.

Благодарение на изследването ще се постигне по-добро разбиране на методите за ефективно ранно предупреждение и оповестяване и как те могат да бъдат използвани при съставянето на политики и основани на доказателства действия за превенция на нови трудови заболявания.

Можете също да изтеглите презентацията на английски език в Slideshare

Изтегляне in: bg | de | en | nl | no | sk |