Обществени поръчки

Image
Procurement. Workers in an office

За организиране на работата и за функционирането си EU-OSHA се нуждае постоянно от стоки и услуги. Организирането на търгове е структуриран начин за проучване на пазара за закупуване на тези стоки и услуги.

Конкурентните тръжни процедури за възлагане имат две цели:

  • да се гарантира прозрачност на дейностите,
  • да се постигне желаното качество на услугите, доставките и работата при възможно най-добра цена.

Приложимите нормативни актове, а именно: Директива 2014/24/ЕС, Регламент № 966/2012 (на Европейския парламент и на Съвета) и Регламент № 1268/2012 (на Европейската комисия), както е изменен с Регламент 2015/1929 на Европейския парламент и на Съвета, задължават EU-OSHA да гарантира възможно най-широко участие при равни условия в тръжните процедури и договорите.

Информация за начина, по който EU-OSHA обработва личната информация на участниците в търговете във връзка с обществените поръчки ще намерите тук:
Декларация за поверителност за защита на личните данни във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки

 

    Open calls

    Ongoing calls

    Archived calls

    Share this on: