Електронен инструмент за опасни вещества

Използва ли фирмата ви опасни вещества? Запознати ли сте добре с правните си задължения? Нашият електронен инструмент за опасни вещества може да ви помогне. Това е интерактивно, уеб базирано ръководство, което осигурява на работодателите съдействие и съвети за ефективно управление на опасните вещества на работното място.

В зависимост от данните, които въвеждате, получавате персонализирана и ясна основна информация и примери за добри практики, напр. относно рискове, етикетиране, законодателство, превантивни мерки и др. Електронният инструмент генерира доклад за вашата конкретна бизнес ситуация, свързана с управлението на опасни вещества, както и препоръки за подобрения.