Доклади от семинари

Seminar reports

Дори на най-големите ни прояви не можем да поканим всички, които проявяват интерес, затова целта на този раздел е да ви даде възможност да участвате „виртуално“: тук ще намерите презентациите на лекторите, резюме на дискусиите след всяка презентация и общите заключения от събитието. Когато ресурсите ни го позволяват, резюметата са на всички официални езици на ЕС.

2020 - Семинари

2019 - Семинари

2018 - Семинари

2017 - Семинари

2016 - Семинари

2015 - Семинари

2014 - Семинари

2013 - Семинари

2012 - Семинари

2011 - Семинари

  • 22/11/2011
    Bizkaia Aretoa conference centre, Bilbao
    This summit brings together leading European experts and decision-makers to exchange good practice and discuss future strategies on promoting safe maintenance. At the same time, it provides an opportunity for the Agency and its partners to evaluate...
  • 30/06/2011
    European Parliament, rue Wiertz – Room: JAN 6Q2 - B-1047 Brussels
    Young workers in Europe have been facing since a long time many difficulties in accessing the labour market and in particular finding a quality and secure employment, which should allow them to start a decent and independent life. Moreover, the...

2010 - Семинари

2009 - Семинари

2008 - Семинари

2007 - Семинари