Прес зала

Какво ново
04/06/2020
С постепенната отмяна на наложените поради пандемията от COVID-19 ограничения много предприятия и организации планират безопасно връщане на работното...

© EU-OSHA /Ján Kisucky / Photo Competition 2009

02/06/2020
Интелигентните лични предпазни средства (ЛПС) предлагат по-високи нива на безопасност и удобство на работното място чрез използване на подобрени...

© EU-OSHA

01/06/2020
Барометърът за БЗР е първият инструмент за визуализиране на данни с актуална информация за състоянието и тенденциите в областта на безопасността и...
30/05/2020
Европейската седмица за борба с рака — от 25 до 31 май — повишава осведомеността относно превенцията на рака, достъпа до лечение и подкрепата за...

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

20/05/2020
Кои мерки са ефикасни за борба със свързаните с работата МСС? В новия ни доклад са представени 25 разнообразни инициативи — от кампании за повишаване...

Pages

Pages