Прес зала

Какво ново

Въвеждането на цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР), като софтуерни приложения, камери и преносими устройства...

Благодарение на задълбочения поглед над превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС), представени от експерти на най-високо ниво и лица, вземащи...

На 14 и 15 ноември в Билбао ще се съберат водещи експерти и политически отговорни лица, за да обсъдят основните резултати от кампанията, и да обменят...

Европейската седмица започва днес със стотици прояви, инициативи и промоции, организирани от EU-OSHA и нейните партньори, за да се постави акцент...

Ново проучване, публикувано от EU-OSHA, представя доказателства за връзка между психосоциалните рискови фактори и мускулно-скелетните смущения (МСС)...