You are here

Прес зала

Какво ново
24/07/2018

EU-OSHA вече приема кандидатури за награди за добри практики за здравословни работни места за 2018—2019 г.

Ако правите реални и трайни подобрения на безопасността и здравето при работа (БЗР), като контролирате опасни вещества, споделете с нас. Журито се интересува от реални примери за иновативно и ефикасно подобрение на БЗР, както и от доказателства за приложимостта в друга работна среда.

Съобщения за пресата

26/06/2018 - 01:30

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) обявява официалните и медийните партньори, участващи в нейната общоевропейска кампания за безопасност и здраве при работа „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ за 2018—19 г. Подкрепата на тези партньори е изключително важна за успеха на кампанията, която на свой ред им осигурява множество ползи и възможности.

19/06/2018 - 01:30

На 19 юни Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е домакин на конференция на високо равнище в Брюксел, на която ще бъдат проучени възможностите за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в малките предприятия в Европа.