Прес зала

Какво ново
12/11/2019
Водещите експерти в областта на БЗР и отговорните за вземането на решения лица от цяла Европа обединяват усилията си с институциите на ЕС и...
05/11/2019
В наградения филм се разказва за младия мъж Антонин, който страда от умора в резултат на продължително заболяване, и за работата, която започва в...
21/10/2019
Милиони работници от цяла Европа често влизат в контакт с опасни вещества на работното място и употребата на такива вещества се увеличава. Излагането...
17/09/2019
Конкурсът 2018-19 г. е ключова част от кампанията на EU-OSHA Здравословните работни места управляват опасните вещества . Д-р Криста Седлачек,...
25/06/2019
EU-OSHA и Daimler са поддръжници на глобалната схема Vision Zero , която е основана на убеждението, че всички злополуки, заболявания и наранявания на...

Pages

Pages