You are here

Прес зала

Какво ново
03/10/2017

По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2017 г. ще се организират събития и дейности за повишаване на осведомеността в цяла Европа, които имат за цел насърчаване на балансиран труд и остаряване в добро здраве.

Седмицата (23—27 октомври) в рамките на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ е идеална възможност за активно участие на публичните органи, частните дружества и гражданите.

Съобщения за пресата

04/09/2017 - 01:30

По време на XXI-ия Световен конгрес за безопасност и здраве при работа, който ще се проведе в Сингапур на 3 — 6 септември, Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ще представи, заедно с Международната организация на труда, новите прогнози на разходите за лоши условия на безопасност и здраве при работа (БЗР). Новите заключения разкриват, че в световен мащаб трудовите злополуки и професионалните заболявания водят до загуба от 3,9 % от БВП при годишни разходи от приблизително 2 680 млрд. евро [1].

26/04/2017 - 11:00

Церемонията по връчване на Наградите за добри практики „Здравословни работни места“ ще се проведе в навечерието на Световния ден за безопасност и здраве при работа — 28 април, във Валета, Малта. С наградите, организирани от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), се изтъкват успешните мерки, прилагани от организациите в Европа, за да направят своите работни места по-безопасни и по-здравословни за служителите от всички възрасти, като по този начин повишават тяхната продуктивност.