Прес зала

Какво ново

EU-OSHA приветства официалните партньори на кампанията (ОПК) — организации от различни отрасли в цяла Европа, сред които дружества и асоциации както...

Това проучване дава възможност на заинтересованите страни и потребителите на работата на Агенцията да дадат обратна връзка за нашата организация и...

Проблемите с психичното здраве на работното място значително са се увеличили след пандемията. Най-новият доклад на EU-OSHA предлага задълбочен анализ...

Съгласно Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—27 г. всяка година канцерогените стават причина за...

Конференцията „Умения, умения, умения!“ е част от Европейската година на уменията Конференцията „Умения за работещите, умения за конкурентоспособност...