Прес зала

Какво ново

„Например между 1998 г. и 2019 г. в ЕС трудовите злополуки без смъртен изход са намалели с 58 %, докато тези със смъртен изход са намалели с 57 %...

Новият уебсайт за предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г., посветена на цифровите технологии на работното място...

Въвеждането на цифрови системи за наблюдение на безопасността и здравето при работа (БЗР), като софтуерни приложения, камери и преносими устройства...

Благодарение на задълбочения поглед над превенцията на мускулно-скелетните смущения (МСС), представени от експерти на най-високо ниво и лица, вземащи...

На 14 и 15 ноември в Билбао ще се съберат водещи експерти и политически отговорни лица, за да обсъдят основните резултати от кампанията, и да обменят...