You are here

Прес зала

Какво ново
26/03/2019

Партньорите в кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и други експерти се събраха на двудневна среща в Брюксел с цел обмен на знания и опит. На семинарите и пленарните сесии участниците обсъдиха начини за справяне с експозицията на канцерогени и други опасни вещества на работното място.

Съобщения за пресата

14/12/2018 - 01:30

В нов доклад се излагат подробно констатациите от значителен проект, в който Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) събра експерти и създатели на политики от цяла Европа, за да се разгледат и обсъдят методите за предупреждение и наблюдение с цел ранно откриване на нови рискове и професионални заболявания.

29/11/2018 - 01:45

В нов доклад EU-OSHA публикува резултатите от голям двугодишен проект за предвиждане на ефектите от цифровизацията върху безопасността и здравето при работа (БЗР) в ЕС. Окончателните резултати от този прогнозен проект изтъкват развитието на технологиите, базирани на ИКТ, потенциалното въздействие на тези технологии върху природата и организацията на работата, както и предизвикателствата и възможностите за БЗР, които те могат да донесат.