You are here

Прес зала

Какво ново
02/10/2018

На 22 октомври Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно със своите партньори, ще постави началото на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа с цел насърчаване на съвместното и активно безопасно управление на опасните вещества.

Съобщения за пресата

26/06/2018 - 01:30

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) обявява официалните и медийните партньори, участващи в нейната общоевропейска кампания за безопасност и здраве при работа „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ за 2018—19 г. Подкрепата на тези партньори е изключително важна за успеха на кампанията, която на свой ред им осигурява множество ползи и възможности.