You are here

Прес зала

Какво ново
15/12/2017

Новата 2018 година ще дойде скоро, а с нея наближава и кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. Кампанията си поставя за цел да повиши осведомеността за опасните вещества и да популяризира култура на превенция на риска на работното място в Европа.

EU-OSHA ще стартира кампанията за 2018—2019 г. през пролетта. Надяваме се, че всички наши партньори и заинтересовани страни ще я подкрепят със същата убеденост, с която застанаха зад предишния ни проект — „Здравословни работни места за всички възрасти“.

Съобщения за пресата

25/01/2018 - 01:45

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) организира семинар във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работниците от микро- и малки предприятия (ММП) с любезното участие на комисар Мариане Тейсен и други заинтересовани страни. Семинарът ще се проведе на 25 януари в Билбао и ще съвпадне с публикуването на два нови доклада, в които ще се представят последните резултати от проекта на EU-OSHA за ММП.

21/11/2017 - 01:30

Водещи европейски експерти по безопасността и здравето при работа (OSH) се събраха днес в Билбао, Испания, за срещата на високо равнище в рамките на кампанията „Здравословни работни места“ на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Тази среща на високо равнище бележи края на изключително успешната кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“, насочена към насърчаване на устойчив трудов живот в контекста на застаряваща европейска работна сила.