Прес зала

Какво ново

© EU-OSHA

10/08/2020
Барометърът за БЗР е първият инструмент за визуализиране на данни с актуална информация за състоянието и тенденциите в областта на безопасността и...

© EU OSHA / Gael Kerbaol

04/08/2020
Cancer is estimated to be the leading cause of work-related deaths in the EU. A large proportion of cancers may be linked to exposure to carcinogens...

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

30/07/2020
Полицейски служител, рецепционист и подолог, всеки от тях с хронично мускулно-скелетно смущение (МСС), споделят своя опит в проучване върху най-...
28/07/2020
Нов доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) обобщава резултатите от голям проект за справяне с експозицията на...

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

23/06/2020
Тежката физическа работа, например обслужването на пациенти, е значителен рисков фактор за мускулно-скелетните смущения (МСС), което ги превръща в...

Pages

Pages