You are here

Прес зала

Какво ново
24/04/2018

Опасните вещества продължават да представляват риск за безопасността и здравето на работещите в Европа. Повишаването на осведомеността относно необходимостта от премахване на експозицията на тези вещества, а когато това не възможно — тяхното управление е в центъра на новата кампания„Здравословните работни места управляват опасните вещества“. Кампанията започва на пресконференция в Брюксел на 24 април 2018 г., 12:00 ч.

Съобщения за пресата

25/05/2018 - 01:30

За да отбележи Европейската седмица за борба с рака, 25—31 май 2018 г., Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) публикува скорошните констатации от своя проект, изследващ последиците от рака за работниците и работните места в цяла Европа. Публикациите определят инструменти, практики, политики и интервенции, които могат да насърчат успешната професионална рехабилитация и връщане на работа на хората с рак.

24/04/2018 - 12:00

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) стартира общоевропейска кампания за периода 2018—2019 г. „Здравословните работни места управляват опасните вещества“. Стартирането бележи начало на двегодишни събития и дейности, насочени към привличане на вниманието към проблема и насърчаване на най-добрите начини за справяне с рисковете, които опасните вещества представляват за работниците.