Прес зала

Какво ново

© Cristina Vatielli 

15/11/2019
В нашия нов всеобхватен европейски обзорен доклад и в резюмето се разглежда как МСС засягат европейската работна сила, общество и икономика. Тези...
12/11/2019
Водещите експерти в областта на БЗР и отговорните за вземането на решения лица от цяла Европа обединяват усилията си с институциите на ЕС и...
05/11/2019
В наградения филм се разказва за младия мъж Антонин, който страда от умора в резултат на продължително заболяване, и за работата, която започва в...
21/10/2019
Милиони работници от цяла Европа често влизат в контакт с опасни вещества на работното място и употребата на такива вещества се увеличава. Излагането...
17/09/2019
Конкурсът 2018-19 г. е ключова част от кампанията на EU-OSHA Здравословните работни места управляват опасните вещества . Д-р Криста Седлачек,...

Pages

Pages