Какво правим ние

Image

Работим, за да гарантираме по-безопасни, по-здравословни и по-производителни работни места – в полза на бизнеса, служителите и правителствата. Насърчаваме култура на превенция на риска за подобряване на условията на труд в Европа.

Запознайте се с EU-OSHA: гледайте видеоклипа за нашата организация!

Основни дейности

 • Кампаниите „Здравословни работни места“ – двугодишните ни кампании повишават осведомеността по темите за безопасността и здравето при работа в цяла Европа
 • Проект за интерактивна оценка на риска онлайн (OiRA) – предлагаме инструменти за оценка на риска онлайн за малки и средни предприятия с цел оценяване и управление на рисковете на работното място
 • Проучването ESENER – това широкообхватно проучване дава представа за управлението на рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място в Европа
 • OSHwiki  – съвместна онлайн енциклопедия за точна и надеждна информация за БЗР
 • Прогнозни проекти – подчертаваме и проучваме нови и потенциални рискове в областта на БЗР чрез специални проекти за прогнозиране
 • Общ преглед на БЗР – предлагаме общ преглед по конкретни теми на здравословните и безопасни условия на труд и идентифицираме приоритети
 • Филми за НАПО  – серия от кратки, забавни анимационни филми без текст по важни теми относно безопасността и здравето на работното място

Как постигаме целите

 • Кампании – за повишаване на осведомеността и подчертаване чрез информация на важността на темата за БЗР за работници, фирми и целите на европейската политика
 • Превенция на риска – чрез разработване и улесняване на създаването на удобни инструменти за микро-, малки и средни предприятия с цел оценяване на рисковете на работното място и обмен на знания и добри практики във връзка с безопасността и здравето
 • Партньорства – с правителства, организации на работодатели и работници, органи и мрежи на ЕС и частни предприятия. Нашата мрежа от фокусни точки играе важна роля за успеха на работата ни
 • Проучвания – за идентифициране и оценка на нови и потенциални рискове на работното място и въвеждане на БЗР в различни области като образование, обществено здраве и изследователска работа