Станете медиен партньор на EU-OSHA

Нашите медийни партньори представляват подбрана група от журналисти и редактори, посветени на активното популяризиране на безопасността и здравето при работа (БЗР) в цяла Европа.

С особен акцент върху кампаниите за здравословни работни места, медийното партньорство предлага неповторими възможности за активно участие на медиите. Партньорството с нас повишава видимостта, подобрява репутацията и дава ценни възможности за работа в мрежа с експерти по БЗР, партньори на EU-OSHA и колеги.

Основното лице за контакт трябва да владее английски език на работно ниво, тъй като целият информационен обмен се осъществява на английски език.

Запознайте се с предложението за медийно партньорство.

Ако проявявате интерес да се включите в схемата, свържете се с нас на адрес news [at] osha [dot] europa [dot] eu.