You are here

Станете медиен партньор на кампанията „Здравословни работни места“

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас за повишаване на осведомеността относно темите на кампанията, като използват своите канали за реклама и популяризиране на кампанията. Нашите медийни партньори са група от журналисти и редактори от цяла Европа, които се интересуват от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа.

Предоставяме партньорство преди всичко на медии или издания, които имат желание и могат да се ангажират до голяма степен с кампанията.

Основното лице за контакт трябва да има работни познания по английски, тъй като комуникацията ще се осъществява на английски език.

За повече информация относно ползите от медийното партньорство и начините за кандидатстване, вижте предложението за медийно партньорство относно кампанията (само на английски език).