Станете медиен партньор на EU-OSHA

Нашите медийни партньори са група от журналисти и издатели от държавите членки на ЕС, които се интересуват активно от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа. 

В медийното партньорство вниманието е насочено по-специално към кампаниите „Здравословни работни места“, като медии или публикации трябва да имат сериозно участие.

The main contact person should have a professional working knowledge of English, as all communication will be in English.

Ако проявявате интерес да се включите в схемата, свържете се с news [at] osha [dot] europa [dot] eu.