Станете медиен партньор на EU-OSHA

От октомври 2020 г. можете да кандидатствате за участие в новата ни схема за медийно партньорство.

Нашите медийни партньори са група от журналисти и издатели от държавите членки на ЕС, които се интересуват активно от популяризирането на темата за безопасността и здравето при работа. 

В медийното партньорство вниманието е насочено по-специално към кампаниите „Здравословни работни места“, като медии или публикации трябва да имат сериозно участие.

Основното лице за контакт трябва да владее английски на работно ниво, тъй като всички комуникации ще се осъществяват на английски език.