Електронно ръководство на ЕС за рисковете за безопасността на превозните средства при работа (VeSafe)

EU e-guide

VeSafe е електронно ръководство на Европейската комисия за рисковете за безопасността на превозните средства при работа, за лесна справка и добри практики в приоритетните области.

Настоящото ръководство е насочено към шофьорите/работодателите, служителите и експертите по безопасност във всички сектори в ЕС, заинтересовани в областта на рисковете, свързани с превозни средства.

Можете да изберете:

  • Вид превозно средство: фургон, кола, камион, автобус, колело и т.н.
  • Риск: доставка, товарене, поддръжка, физически опасности и т.н.
  • Сфера, в която работите: безопасно шофиране до работата, работа по пътищата или близо до пътищата, и безопасност на транспорта до работното място.

Настоящото електронно ръководство се поддържа от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, докато редакционното съдържание се поддържа от ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“.

Достъп до електронното ръководство VeSafe