Награди за добри практики за здравословни работни места

Healthy Workplaces Good Practice Awards

© EU-OSHA

Наградите са част от кампаниите за здравословни работни места и отличават организации, които предприемат активни мерки в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Участието е отличен начин за популяризиране на важни въпроси във връзка с безопасността и здравето във вашата организация. Конкурсът може да послужи като чудесен източник на мотивация при работата за подобряване на безопасността и здравето на работното място.

Наградите се организират съвместно от EU-OSHA и държавите — членки на ЕС, от 2000 г. и целта им е да отличат изключителни и новаторски постижения в областта на БЗР. Те допринасят за онагледяване на ползите от високото ниво на безопасност и здраве при работа и служат като платформа за обмен на информация и популяризиране на добрите практики в Европа.

Всички кандидатури се оценяват първо на национално равнище от мрежата от фокусни точки на ЕU-OSHA. На следващия етап избраните на национално ниво кандидатури участват в общоевропейското състезание, въз основа на което се избират крайните примери, отличени с награди, и с поощрителни награди.

Така през последната година на всяка кампания тези примери за добри практики се популяризират и награждават.