Награди за добри практики за здравословни работни места, 2014-2015 г.

Keywords:

Наградите за добри практики за здравословни работни места се организират от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) като част от кампанията „Здравословни работни места – управлявайте стреса!“ през 2014–2015 г. Наградите за 2014–2015 г. имат за цел да изтъкнат водещи примери от предприятия и организации, които прилагат активни мерки за управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място. Наградите отличават изключителния и новаторски принос, както и силната ангажираност и приобщаващия подход на ръководството при справянето с психосоциалните рискове. Чрез този конкурс EU-OSHA насърчава решенията, одобрени за добри практики на работното място, и обменя информация за добрите практики в Европа.

Изтегляне in: bg | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | pl | pt | sk | sl |