За контакти

EU-OSHA подготвя, събира, анализира и разпространява информация по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР) с цел да подобри условията на труд в ЕС.

Уебсайтовете ни предлагат възможности за цялостно търсене и покриват множество теми по БЗР. Предлагаме възможности за търсене на информация в нашия корпоративен уеб сайт и в OSHwiki.  

Ако не успеете да намерите конкретната информация, която търсите, проверете дали няма да намерите отговора в нашите Често задавани въпроси (ЧЗВ) по-долу и ако не я откриете, се свържете с нас чрез нашия формуляр за връзка.

Ще положим всички усилия, в рамките на нашите ограничени ресурси, да ви отговорим до две седмици. Можете да ни пишете на всеки един от официалните езици на Европейския съюз, но имайте предвид, че е възможно известно забавяне за превод на съобщението ви и на нашия отговор. Съобщенията на английски език ще получат отговор по-бързо, защото това е работният език на всичките ни служители. Целта ни е да отговаряме на въпросите максимално бързо.

Image
miribilla building

 

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, ИСПАНИЯ
Имейл: information at osha dot europa dot eu

Как да се свържете с нас

Бюро за връзка в Брюксел
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа,
Square de Meeûs 38/40,
1000 Brussels, Белгия
Тел.: +32 2 401 68 59
Факс: +32 2 401 68 68
Имейл: obrien at osha dot europa dot eu

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

 • 1. Откъде мога да получа съвет по проблем, свързан с безопасността и здравето на работното ми място?

  EU-OSHA е информационен орган и затова на уеб сайта ни лесно ще намерите полезна информация и съвети относно различни проблеми, свързани със здравето на работното място, напр. стрес, тормоз, кожни заболявания и др.

  За съжаление, EU-OSHA няма право да дава съвети относно конкретни ситуации, свързани с безопасността и здравето, да се намесва в съдебни процеси или в работата на местни или национални власти. По тази причина ви съветваме първо да се свържете с вашата национална фокусна точка.

  Те ще ви препратят към националния орган/институция, която ще ви помогне за разрешаване на вашия случай.

 • 2. Как мога да подам искане за обезщетение във връзка със злополука на работното място или професионално заболяване?

  Системите за обезщетение са различни в отделните държави членки и зависят от вашата сфера на заетост, трудовата ви дейност и професионалния статут. Конкретна информация във връзка с държавите членки може да бъде намерена чрез националните фокусни точки, а обща информация за гражданите на Европейския съюз, живеещи и работещи в чужбина, може да се намери чрез Европейската комисия.

 • 3. Носи ли EU-OSHA отговорност за политическите инициативи на EU OSH и тяхното реализиране?

  EU-OSHA е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. Работата ни следва Стратегическата рамка на Европейската комисия за здравословни и безопасни условия на труд 2014—2020 г. и други важни стратегии и програми на ЕС, напр. Европа 2020. EU-OSHA не се ангажира с разработване на европейско законодателство или политики, тъй като това е ролята на Европейската комисия, нито носи отговорност за извършване на проверки на работните места или прилагане на европейско или национално законодателство.

 • 4. Къде мога да намеря статистически данни за ЕС относно трудовите злополуки, професионалните заболявания и свързаните с тях разходи?

  Статистическа информация, резултати от проучвания и други полезни връзки могат да бъдат намерени в раздел Проучвания и статистически данни на този уеб сайт. Проучванията ESENER на EU-OSHA изследват как на практика се управляват рисковете за здравето и безопасността на работните места в Европа.

  Европейската комисия разполага със собствена служба за статистическа информация, Eurostat; по-долу ще намерите връзки, които също представляват интерес:

 • 5. Къде мога да намеря национални статистически данни, стандарти и нормативни документи? И предлага ли се тази информация на различните езици на ЕС?

  Информация за националното законодателство за безопасност и здраве при работа може да се намери на нашия сайт. Освен това вашата национална фокусна точка също може да ви посъветва къде да намерите допълнителни ресурси. Голяма част от информацията, публикувана на уеб сайтовете на националните фокусни точки, се предлага на съответния език на държавата. Повечето държави членки предлагат и информация на английски език.

 • 6. Къде мога да намеря информация за законодателството на Европейския съюз относно безопасност и здраве?

  Информация за директивите, насоките и стандартите на ЕС относно безопасност и здраве при работа, групирана по теми, може да се намери в раздел Законодателство относно безопасността и здравето на този уеб сайт. Пълният текст на директивите на ЕС на всички езици на ЕС, както и допълнителна информация, може да се намери в уеб сайта на Европейската комисия — Eur-Lex.

  Важно е да се има предвид, че в европейските директиви са предвидени минималните изисквания, а държавите членки имат право да приемат по-строги правила при транспонирането на директиви относно БЗР в националното право, затова е възможно изискванията в отделните държави членки да се различават.

 • 7. Как мога да получа копия от документи във връзка с европейските стандарти?

  Националните членове на европейските организации по стандартизация продават европейските стандарти като национални стандарти и проекти на стандарти. Допълнителна информация ще намерите от Европейския комитет по стандартизация.

 • 8. Как мога да получа копия на доклади, разработени от EU-OSHA?

  Всичките ни публикации могат да бъдат намерени в раздел Публикации на този уеб сайт. Те са достъпни за четене онлайн и за безплатно изтегляне. Копия на хартия могат да се поръчват през уеб сайта EU Bookshop.

 • 9. Мога ли да размножавам материали, разработени от EU-OSHA?

  Да, при условие че посочите EU-OSHA като източник, както следва:

  © Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), [дата]. Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

  Имайте предвид, че нямате право да извършвате съществени промени в текста или илюстрациите без изричното разрешение на EU-OSHA.

 • 10. Къде мога да намеря ресурси за провеждане на обучения?

  Въпреки че EU-OSHA не предоставя ресурси специално за обучения, информация по важни теми може да се намери в раздела Теми, а някои от нашите публикации съдържат практически примери за обучение. Кратки презентации в PowerPoint, подходящи за адаптиране с цел обучение, могат да бъдат намерени на адрес https://es.slideshare.net/euosha/presentations

  Много подходящ ресурс за обучение е поредицата от кратки, анимационни филми без говор с героя Напо; тези филми са достъпни за изтегляне от уеб сайта за Напо и представляват забавни, провокиращи дискусия, въведения към темите за безопасността и здравето при работа. Предназначеният за началните училища онлайн модул за обучение „Напо за учители“ третира важни теми, свързани със здравето и безопасността, и също се предлага безплатно. 

  Допълнителна информация за преподаване в училищата и за продължаване на образованието може да се намери в раздела Въвеждане на темите за здравето и безопасността при работа в образователните системи на този уеб сайт.

  Други полезни източници на информация са националните фокусни точки, Европейска фондация за обучение, Cedefop (Европейски център за развитие на професионалното обучение) и ENETOSH (Европейската мрежа за образование и обучение по безопасност и здраве при работа).

 • 11. Може ли EU-OSHA да популяризира или рекламира търговски продукт или услуга?

  За съжаление, EU-OSHA не може да популяризира или рекламира търговски продукти или услуги.

 • 12. Би ли проявила EU-OSHA интерес към финансиране на моя проект?

  По принцип не предлагаме финансова подкрепа за външни проекти.

  Документът „Възможности за финансиране от ЕС за заинтересовани страни на EU-OSHA“ съдържа информация относно възможностите за финансиране от ЕС в областта на безопасността и здравето при работа. Общ преглед на безвъзмездно отпусканите помощи и заеми, предоставяни от Европейския съюз, ще намерите от Генералния секретариат на Европейската комисия, а обобщена информация за обществените поръчки и финансиране може да се намери от Европейската комисия.

  Ако проектът ви е свързан със здравето и безопасността на национално равнище, ви препоръчваме да се обърнете към националната фокусна точка.