You are here

За контакти

Агенцията подготвя, събира, анализира и разпространява информация по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР) с цел да подобри условията на труд в Европейския съюз.

Miribilla building

European Agency for Safety and Health at Work

 • 12 Santiago de Compostela
 • (Edificio Miribilla), 5th Floor
 • E-48003 Bilbao, SPAIN
 • Tel: + 34 944-358-400
 • Fax: + 34 944-358-401
 • Email: information@osha.europa.eu

 

Имайте предвид, че Агенцията:

 • не може да дава съвети на частни лица относно тяхното здраве и безопасност, нито да разглежда конкретни жалби, свързани с условията на труд;
 • не може да предоставя конкретна информация за държавите членки, напр. законодателство, стандарти или статистика;
 • не може да търси информация по запитвания поради ограничение в ресурсите. Не разполагаме с информация или публикации освен това, което можете да намерите в нашата мрежа от сайтове;
 • не може да дава мнение за търговски стоки или услуги, нито да подпомага регламента им;
 • не предлага, нито сертифицира курсове за обучение по здравословни и безопасни условия на труд;
 • не носи отговорност за разработване на законодателството на ЕС.

По други въпроси предлагаме някои алтернативни източници на информация по-долу.

Ако отговорът на въпроса ви не се съдържа в този стандартен текст, ви предлагаме да проверите раздела с често задавани въпроси или да ни изпратите съобщение чрез формуляра за контакти. Можете да ни пишете на всеки един от официалните езици на ЕС, но имайте предвид, че е възможно известно забавяне в превода на съобщението ви и в нашия отговор Съобщенията на английски език ще получат отговор по-бързо, защото това е работният език на персонала на Агенцията. Целта ни е максимално бързо да отговорим на въпросите ви.

Други източници на полезна информация

Ако естеството на работа на Агенцията няма връзка с въпроса ви, можете да намерите отговора в някоя от следните организации или уебсайтове:

Държави членки

За въпроси, свързани с конкретна държава членка: проверете уебсайта на съответната фокусна точка.

Законодателство

Информация във връзка със законодателството: посетете уебсайта Eur-Lex на Комисията, който осигурява безплатен достъп до законодателни документи (включително договори, съдебни практики, законодателни предложения и др.) на 20 официални езика на ЕС.

Статистика

Първо посетете нашите страници със статистически данни на европейско ниво. Европейската комисия разполага със собствена служба за статистическа информация – Евростат: полезни статистически данни ще намерите в раздел „Население и социални статистики“, подраздел „ Здраве".

Въпроси относно общественото здраве

ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“

Технически стандарти

CEN

Европейска комисия

Уебсайтът на Европейската комисия. Можете да използвате също службата Europe Direct за допълнително съдействие с кого да се свържете: позвънете на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11, който е безплатен на територията на всяка от държавите членки на ЕС и на който ще се свържете с оператор, говорещ вашия език.

Служба Europe Direct

Служба Europe Direct

Европейски омбудсман

Европейски омбудсман

Европейски парламент

Европейският парламент

Съвета на Европейския съюз

Съвета на Европейския съюз