Награди за добри практики за здравословни работни места, 2020—2022 г.

Keywords:

Тази брошура представя наградени и отличени от журито добри практики по време на 15-ото издание на наградите за добри практики в областта на здравословните работни места, в което са отличени примери за успешна превенция и управление на мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място.

Фокусът на наградите от 2020—2022 г. е върху малки и големи дружества и организации, които показват изключителна ангажираност към активно установяване на рисковете и въвеждането на иновативни и ефективни решения, които намаляват или премахват заплахата от свързани с работата МСС.

Примерите са устойчиви във времето и могат да бъдат приложени и в други предприятия, сектори или държави членки, като се добавя стойност към съществуващите практики и същевременно се отчитат потребностите на по-голямата част от европейските предприятия, тоест малките и средните предприятия (МСП).

Изтегляне in: en