Унгария: Планиране и разработване на технически изменения на производствена линия за бонбони въз основата на ергономични принципи

Keywords:

Във F&F Ltd, малка семейна фабрика за бонбони в Унгария, е извършена оценка на риска с помощта на технология за проследяване на движенията с цел установяване на рискове във връзка с ергономичността. Фирмата планира и разработва технически изменения на своята производствена линия въз основата на ергономични принципи с цел подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и намаляване на мускулно-скелетните смущения (МСС). Самите работници участват заедно с външни експерти в намирането на решения.

F&F Ltd. е сред лауреатите от 15-то издание на наградите за добри практики в областта на здравословните работни места, в което са отличени практики за успешна превенция и управление на МСС.

Изтегляне in: en | fi | hu | nl |