Италия: Прилагане на основана на участието ергономия с цел подобряване на безопасността на работниците по поддръжката на текстилно оборудване

Keywords:

Видът физически усилия, които се изискват от работниците по поддръжката в италианското дружество за прежда Zegna Baruffa Lane Borgosesia, увеличава риска от мускулно-скелетни смущения (МСС). Извършена е основана на участието ергономична интервенция, включваща обучение за предотвратяване на МСС, което подобрява безопасността на 40 служители, работещи в промишленото предприятие. Zegna Baruffa Lane Borgosesia е един от похвалните примери от 15-то издание на наградите за добри практики в областта на здравословните работни места, в което са отличени практики за успешна превенция и управление на МСС.

Изтегляне in: en | it | nl |