Финландия: Широкомащабно обучение по превенция за социалните и здравните работници чрез приспособим ергономичен модел

Keywords:

През 2020 г. мускулно-скелетните смущения (МСС) са причина за около една трета от отсъствията в Siun sote — съвместен общински орган за социални и здравни услуги в Северна Карелия. Финландската организация изготвя широкообхватен план за действие за полагане на грижи и подпомагане на работата, основан на експертен опит в областта на ергономията. Този ергономичен модел поставя акцент върху превенцията на МСС чрез обучение и повишаване на осведомеността на социалните и здравните работници. Siun sote е един от похвалните примери от 15-то издание на наградите за добри практики в областта на здравословните работни места, в което са отличени практики за успешна превенция и управление на МСС.

Изтегляне in: en | fi | nl |