Работата през цифрови платформи: Научете повече за първата приоритетна област на кампанията „Здравословни работни места“

Image

© EU-OSHA

Работата в цифрови платформи е все по-разпространен модел на заетост в някои сектори на икономиката, при които платеният труд се организира чрез или на онлайн платформа. Тя осигурява удобен достъп до пазара на труда, особено за някои уязвими групи, и предлага гъвкавост. В същото време тя поражда рискове и предизвикателства за безопасността и здравето при работа (БЗР), включващи интензивна работа, изолация, несигурност на работното място, неясен статус по отношение на заетостта и проблеми, свързани с управлението на задачите и работните графици чрез алгоритми. 

С изследванията на EU-OSHA относно работата през платформи се анализират възможностите, предизвикателствата и рисковете, категоризират се видовете работа в платформи, идентифицират се примери за политики и се подкрепя разработването на инициативи и практически инструменти за предотвратяване на рисковете за БЗР, вдъхновени от редица примери.

Разгледайте последните новини и открийте всички свързани публикации, като например доклади, проучвания на конкретни случаи и обзори на политиките. Научете всичко за безопасната и здравословна работа в цифрова платформа с едно кликване!