Над 90 партньори от цяла Европа си сътрудничат за създаването на безопасно и здравословно цифрово бъдеще за труда

Image

© EU-OSHA

Организации от различни отрасли, осъществяващи дейност в общоевропейски мащаб, се присъединиха към кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г. като официални партньори. Тези дружества и асоциации от публичния и частния сектор имат ключова роля за успеха на кампанията чрез дейности за повишаване на осведомеността, сътрудничество и иновации.

Те се присъединяват към фокусните точки на EU-OSHA, представителите на EEN в областта на БЗР и медийните партньори, които са ключови партньори на кампанията на национално ниво.

Всички партньори са ангажирани с насърчаването на безопасен и здравословен труд в цифрова среда и подкрепата им е от съществено значение за осигуряване на благосъстоянието на работещите на цифровизирани работни места.

Научете повече за официалните партньори на кампанията в съобщението за медиите.

Запознайте се с пълния списък с партньори на кампанията