Награди за добри практики за здравословни работни места за периода 2016—2017 г.

Keywords:

Наградите за добри практики за здравословни работни места се организират от ЕU-OSHA като част от кампанията на Агенцията „Здравословни работни места за всички възрасти“. Кампанията насърчава балансиран труд и остаряване в добро здраве от самото начало на трудовия живот, като наградите имат за цел да се даде заслужено признание на предприятията и организациите, които са доказали използването на отлични и иновативни методи за насърчаване на балансиран труд в контекста на застаряващата работна сила.

Кратките изложения на примерите, представени в настоящата брошура, показват резултатите и ползите, които могат да бъдат постигнати от дадена организация, когато същата надвиши основните законови изисквания за БЗР и осъзнава потенциала на поддържане на работниците и служителите в добро здраве през целия им професионален живот.

Изтегляне in: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hu | it | lt | lv | nl | no | pl | sk | sl |