Упражняване на труд с хронични МСС — съвети за добри практики

Keywords:

В доклада се прави задълбочен анализ на труда със съпътстващи мускулно-скелетни смущения (МСС) и са показани ясно ползите от това да се направи възможно продължаването на трудовия живот за хората с хронични заболявания.

Подчертава се колко е важно да се проектират приобщаващи работни места и се определят принципите за управление на хронични МСС, като превенцията, мерките за ранна намеса, ефективната насърчаваща участието рехабилитация и планирането на връщането на работа се посочват като основни подходи.

Чрез примери за добри практики са описани широк кръг от мерки за приспособяване на работното място, целящи да се удовлетворят нуждите на хора с МСС — от предлагане на гъвкаво работно време до осигуряване на подходящи пособия и ергономично оборудване. Тези всеобхватни практически съвети се допълват от по-широки препоръки за авторите на политики.

 

Изтегляне in: en