Системи за ранно предупреждение и оповестяване: SUVA, Швейцария

Keywords:

В настоящата статия, която е част от поредица от пет задълбочени проучвания на методите за ранно предупреждение и оповестяване, насочени към откриването, наблюдението и превенцията на нови заболявания, свързани с работата (ЗСР), се разглежда системата SUVA в Швейцария.

Това е основана на обезщетения система с подход от типа „отворен списък“, която също така позволява съобщаване на свързани с работата заболявания извън посочения списък с професионални заболявания.

Научете по какъв начин системата SUVA позволява да се съобщава за нови и нововъзникващи ЗСР. Научете повече за силните страни на системата, включително за стандартизирането на процеса по съобщаване, комуникацията между дружествата, лекарите и SUVA, и силната връзка с превенцията на работното място.

Изтегляне in: en