Системи за ранно предупреждение и оповестяване: Програма „SENSOR-Pesticides“, САЩ

Keywords:

В настоящата статия, която е част от поредица от пет задълбочени проучвания на системите за ранно предупреждение и оповестяване, насочени към откриването, наблюдението и превенцията на нови заболявания, свързани с работата (ЗСР), се разглежда програмата „SENSOR-Pesticides“ в Съединените щати.

Програмата е насочена към откриване на нововъзникващи сериозни здравословни проблеми, свързани с употребата на пестициди, и осигурява наблюдение след пускането на пестициди на пазара.

С помощта на информация от Министерство на земеделието на САЩ, токсикологичните центрове и системата за обезщетяване на работниците, в рамките на програмата „SENSOR-Pesticides“ е разработена опростена, но всеобхватна процедура за събиране на данни чрез стандартизирани променливи, оценка на докладваните случаи и определяне на сериозността на случая, нивото на предупреждение и последващите действия.

Изтегляне in: en