Ръководство за безопасно управление на опасни лекарствени продукти на работното място

Keywords:

В това ръководство на Европейската комисия се предоставят практически примери за намаляване на експозицията на работниците на опасни лекарствени продукти през всички етапи на жизнения цикъл: производство, транспорт и съхранение, подготовка, прилагане на хора и животни, както и управление на отпадъците.

Това са необвързващи насоки, предлагащи широк набор от практически съвети за работниците, работодателите, публичните органи и експертите по безопасност, които да ги подкрепят в подхода им за защитата на работниците от опасни лекарствени продукти.

Изтегляне in: en