Връзка между излагането на свързани с работата психосоциални рискови фактори и сърдечносъдовите заболявания

Keywords:

В настоящия документ за обсъждане се разглеждат връзките между психосоциалните рискови фактори и повишения риск от сърдечни заболявания и инсулт. В него се анализират преките ефекти, които стресовите механизми могат да имат върху сърдечносъдовата система, и как свързаният с работата стрес, който може да окаже въздействие върху нездравословния начин на живот, на свой ред влияе върху здравето на сърдечносъдовата система. Представен е и приносът на благоприятната психосоциална работна среда, свързана с работата, като защѝтен фактор срещу сърдечносъдовите заболявания.

Предлага се многокомпонентен цялостен подход за превенция.

Изтегляне in: en