Барометърът за БЗР: всеобхватната визуална платформа за информация относно безопасността и здравето при работа в ЕС

Keywords:

Барометърът за БЗР е платформа за визуализация на данни, която предлага общ преглед на състоянието на безопасността и здравето при работа (БЗР) в цяла Европа. 

Въз основа на статистически данни, проучвания и публични данни от европейски и национални източници, този публичен център дава достъп до богата информация за околната среда, практиките и законодателството в областта на БЗР, като информацията е лесна за разбиране, визуализиране и сравняване.

Изтегляне in: bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | is | it | lt | lv | mt | nl | no | pl | pt | ro | sk | sl | sv |