You are here

Акценти

25/10/2016

The Occupational Safety and Health Conference “A better preventive culture in a new labour market” takes place on 24 and 25 October 2016 in Bratislava, under the auspices of the Slovak EU Presidency.

The event will focus on strengthening awareness of occupational safety and health (OSH), training at work and the management of new risks posed by new technologies, new forms of employment and an ageing workforce.

24/10/2016

През тази седмица, от 24 до 28 октомври, работните места в Европа са обединени в една обща цел: насърчаване на устойчив трудов живот и безопасни и здравословни условия на труд за всички възрасти.  Практически ресурси, включващи многоезично интерактивно електронно ръководство и информационни листовки, предоставят насоки и подкрепа на дружествата и организациите в техните усилия.

12/10/2016

Тъй като нашият пилотен проект относно безопасността и здравето на по-възрастните работници е към своя край, Агенцията предоставя на Европейския парламент основни констатации и публикува редица доклади за безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила на ЕС.

11/10/2016

The 1st International Conference on Occupational Safety and Quality of Life takes place on 12 and 13 October 2016 in Prague.

The event is organised by the Czech Occupational Safety Research Institute under the auspices of EU-OSHA and the Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic.

EU-OSHA Director Dr. Christa Sedlatschek opens the conference where the main focus is on facilitating longer and sustainable working lives. Conference topics include:

05/10/2016

Българската Инспекция по труда започна реализацията на проект за повишаване на осведомеността на служителите и работниците по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР). Проектът под надслов „Оптимизация и иновации“ включва информационна кампания от врата на врата в предприятията, която се провежда от помощник-инспектори по труда с цел насърчаване изготвянето на оценки на риска на работните места с помощта на интерактивните онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и други добри практики в областта на БЗР.

04/10/2016

Програмата на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2016 г. включва многобройни събития и дейности, в които можете да участвате.

Седмицата се провежда от 24 до 28 октомври и е част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“.

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies took place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts was discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Националните законодателства за безопасност и здраве в държавите членки се регулират от европейското законодателство. Това включва правно обвързващи директиви на ЕС, необвързващи насоки на ЕС за улесняване на прилагането на директивите и стандарти на ЕС.

Научете повече за европейското и националните законодателства в областта на безопасността и здравето при работа.

Pages