Акценти

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Полицейски служител, рецепционист и подолог, всеки от тях с хронично мускулно-скелетно смущение (МСС), споделят своя опит в проучване върху най-широко разпространения в световен план здравен проблем, засягащ работещите.

Този опит е част от серия проучвания на конкретни случаи, в които се разглежда пътят на връщането на работа или оставането на работа с хронично МСС, като например болки в гърба, врата, ръцете и краката. В доклада, в който се анализира проучването, се подчертава, че на ценните служители с МСС следва да продължава да се гледа като на „активи, а не проблеми“.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

С новия доклад, обобщаващ констатациите от мащабен проект на EU-OSHA, се цели да бъде повишена осведомеността относно експозицията на биологични агенти на работното място и да бъде предоставена важна информация за създателите на политики.

Експозицията на биологични агенти на работното място е свързана с редица здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания и алергии. Въпреки че е засегнат широк набор от професии, като цяло липсва осведоменост по въпроса.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

За Европа не е новост, че работната сила застарява и намалява: до 2030 г. се очаква работниците на възраст 55—64 години да достигнат 30 % или повече от заетите лица. Същевременно много работници напускат пазара на труда доста преди да достигнат пенсионна възраст.

Устойчивите решения за гарантиране на безопасни, здравословни и справедливи условия още от началото на трудовия живот са от ключово значение за спиране на този негативен процес и за дългосрочно повишаване на производителността.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Независимо дали сте специалист по безопасност и здраве при работа (БЗР), изследовател или просто се интересувате от новостите, политиките и инициативите на ЕС в областта на БЗР, нашият бюлетин е най-добрият източник на информация за вас.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Вече са достъпни два набора от ресурси за преодоляване на мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място на много езици и те могат да бъдат използвани комбинирано.

01/07/2020

Германия ще поеме председателството — един от най-важните органи на ЕС за вземане на решения — до 31 декември 2020 г. Тя поема председателството от Хърватия и ще бъде първа през следващите 18 месеца в новата председателска тройка заедно с Португалия и Словения.

Германското председателство си поставя за цел да се бори с коронавируса и да се справи с икономическите последици от пандемията, без да пренебрегва други важни въпроси, пред които е изправен ЕС. Общата цел е да се гарантира, че Европа ще излезе от кризата по-силна и по-устойчива от всякога.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Тежката физическа работа, например обслужването на пациенти, е значителен рисков фактор за мускулно-скелетните смущения (МСС), което ги превръща в широко разпространен проблем сред медицинските работници, като най-често съобщаваните проблеми са болки в гърба и горната част на крайниците. Как можем да се справим с МСС в този сектор?

Нашият дискусионен документ представя преглед на МСС при медицинските работници, разглежда рисковите фактори и анализира ефективната намеса за предотвратяване, намаляване и овладяване на МСС.

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Разширяването на световната търговия през последните десетилетия доведе до растеж на отношенията във връзка с транснационалните доставки. В държавите членки това често е съпроводено от тенденция за възлагане на дейности на външни изпълнители във веригата за доставки.

В този дискусионен документ се разглеждат предизвикателства и възможностите за безопасността и здравето на работното място във връзка със скорошните и бъдещите изменения в отношенията, свързани с веригата за доставки. Авторите дават примери за добри практики и обсъждат пътя напред.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Налице е нов доклад, обобщаващ констатациите на многогодишния проект на EU-OSHA, който анализира изследванията, политиката и практиката относно превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). Целта на този проект е да подпомогне разработването на стратегии за преодоляване на този широко разпространен проблем, свързан с безопасността и здравето, на работните места в Европа.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Най-новите данни от изданието за 2019 г. на Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове (ESENER) са добавени в инструмента за визуализиране на данни от ESENER.

За първи път става възможно сравнението между резултатите от ESENER 2019 и ESENER 2014 на европейско и национално ниво, по сектор на дейност и размер на предприятията.

Pages

Pages