You are here

Акценти

06/10/2015

Предвидено е Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г. да включва множество прояви и дейности, в които можете да участвате. Седмицата ще се състои от 19 до 23 октомври и е част от кампанията „Здравословни работни места – управлявай стреса!“. Участвайте и открийте защо предотвратяването и управлението на психосоциалните рискове са толкова важни за работещите и за фирмите.

01/10/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

В срещата на високо равнище за здравословни работни места през 2015 г. ще участват водещи експерти и вземащи решения лица от Европа. Те ще обменят добри практики и ще разгледат бъдещи стратегии за управление на стреса и психосоциалните рискове в европейските предприятия. Събитието ще се състои на 3 и 4 ноември 2015 г. в Билбао, Испания и на него ще бъде закрита двугодишната кампания за здравословни работни места на тема „Управление на стреса и психосоциалните рискове на работното място“.

29/09/2015
ETUC Congress September 2015

Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) ще проведе своя 13 конгрес от 29 септември до 2 октомври в Париж. На срещата ще присъстват близо 600 национални профсъюзни делегати от 39 европейски държави, 10 европейски отраслови профсъюзни федерации и специални гости от Европа и други места по света.

22/09/2015
Older workers

Пилотният проект на Европейския парламент относно безопасността и здравето на по-възрастните работници и служители, делегиран на EU-OSHA чрез Европейската комисия през 2013 г., навлиза в последната си фаза. Резултатите ще бъдат представени от EU-OSHA на конференция в Брюксел на 22 септември, като приветственото слово ще бъде изнесено от Оле Кристенсен, член на ЕП.

03/09/2015
Technological developments - OIRA tools

Интерактивните инструменти за оценка на риска са на мода днес в резултат на бурния растеж на цифровите технологии. Сред най-популярните в Европа според нас са нидерландският RI&E (пионер от 2004 г.), Рrevencion10, разработен от INSHT в Испания, и ВеSMART от НSA в Ирландия.

31/08/2015
Legislation at EU-OSHA's Website

Националните законодателства за безопасност и здраве в държавите членки се регулират от европейското законодателство. Това включва правно обвързващи директиви на ЕС, необвързващи насоки на ЕС за улесняване на прилагането на директивите и стандарти на ЕС.

Научете повече за европейското и националните законодателства в областта на безопасността и здравето при работа.

20/08/2015
Napo Electricity videos

Електричеството е добре позната и неразделна част от всекидневния живот, а също и на работното място. Електричеството може обаче да нарани или убие работници и да причини щети, ако не се работи правилно с него. Някои прости предпазни мерки могат значително да намалят риска от нараняване при работа със или в близост до електричество. В „Напо в … Ситуации под напрежение!“ са описани обичайни електрически опасности и рискове и са дадени някои съвети за предпазване и безопасност.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

ОSHwiki е идеален начин за обмен на специализирани знания и за сътрудничество онлайн в общността, работеща в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Статиите на ОSHwiki са написани от акредитирани специалисти и представители на академичните кръгове в областта на БЗР, но всяко лице има безплатен достъп до ОSHwiki, за да се запознае с голямо разнообразие от информативни статии. Освен това платформата поддържа всички езици, а някои статии са вече написани и преведени от общността на ОSHwiki на други езици, различни от английския.

12/08/2015
Healthy Workplaces Campaign

Научете защо и как провеждаме нашата кампания „Здравословни работни места“, как можете да се включите в нея и какви практически инструменти и материали са налични за изтегляне. Или може би искате да научите как подхождаме към планирането на бъдещата ни кампания?

Pages