Акценти

19/10/2020
Join our partners to mark the European Week

Тазгодишната Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, която ще се проведе от 19 до 23 октомври 2020 г., ще повиши осведомеността относно наскоро стартиралата кампания „Здравословните работни места облекчават товара“ за периода 2020—2022 г., която е фокусирана върху свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС).

15/10/2020
Staying safe down on the farm

Земеделието е сред секторите с най-високи проценти на мускулно-скелетни смущения (МСС), тъй като по традиция по включва вдигане на тежки товари, повтарящи се движения и статични пози. Нов документ за обсъждане проучва примера на италианския регион Марке, за да установи по какъв начин механизацията може да намали рисковите фактори за МСС.

12/10/2020
Lighten the Load

Свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС) са в центъра на последната кампания на EU-OSHA за здравословни работни места и за това има основателна причина. Тези инвалидизиращи състояния, които включват болки в гърба и врата, са най-често срещаните заболявания сред работниците в Европа.

Началото на кампанията беше дадено на пресконференция с европейския комисар Никола Шмид, германския федерален министър на труда и социалните политики Хубертус Хайл и изпълнителния директор на EU-OSHA Криста Седлачек.

10/10/2020

На 10 октомври всяка година се отбелязва Световният ден на психичното здраве. Тази година темата е „Психично здраве за всички“. Целта, определена от Световната федерация за психично здраве — „По-големи инвестиции — по-голям достъп“, е да се увеличи осведомеността за проблемите с психичното здраве в световен мащаб и за необходимостта от по-големи инвестиции, особено по време на пандемията от COVID-19 и след нея.

05/10/2020

След отлагането на XXII-ия Световен конгрес по безопасност и здраве при работа, на 5 и 6 октомври 2020 г. се проведе виртуална среща на тема безопасност и здраве при работа (БЗР) и COVID-19.

Целта на събитието е обсъждане на глобален подход за действие за осигуряване на адаптивни и устойчиви работни места чрез добро управление и силен социален диалог. Изследва се също връзката между БЗР, непрекъснатостта на стопанската дейност и заетостта и трудовите права в контекста на COVID-19.

02/10/2020

Научете всичко, което е необходимо да знаете за кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2020—2022 г., на новия предназначен за целта уебсайт в превод на много езици. Кампанията „Здравословни работни места“ под надслов „Облекчете товара“ повишава осведомеността относно свързаните с работата мускулно-скелетните смущения и как да ги предотвратяваме и контролираме.

25/09/2020

Богатото езиково многообразие на Европа е важна част от културното наследство на континента, която трябва да бъде пазена и увеличавана. Затова всяка година на 26 септември ние отбелязваме Европейския ден на езиците.

Многоезичието е основен принцип в дейността на EU-OSHA за създаване на по-безопасни, по-здравословни и по-производителни работни места в Европа. То има значителен принос за постигането на по-голям междукултурен обмен на знания и за по-ефективното разпространение на посланията.

15/09/2020

 © EU-OSHA

Как можем да помогнем на малките предприятия да осигурят безопасност на служителите си, особено днес в контекста на безпрецедентната здравна криза, предизвикана от COVID-19? Неотдавна Франция предложи оригинално решение чрез схема за отпускане на безвъзмездни средства.

10/09/2020

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Екзоскелетите на работното място представляват помощни устройства за носене, които могат да намалят физическото натоварване при работа. Те могат да предложат решения там, където няма достатъчно други технически, организационни или свързани с ергономичния дизайн мерки. Въпреки това използването им остава ограничено. Съобразеният с хората дизайн и оценката на биомеханичните рискове са от ключово значение, за да се гарантира възприемането и по-широкообхватното внедряване на тези устройства, както и ефективността им за предотвратяване на мускулно-скелетни смущения (МСС).

Pages

Pages