You are here

Акценти

23/11/2015
E-tools Seminar 2015

Развитието на пазара на труда и навлизането на нови технологии влияят на това, къде и как работим. Трудовите борси онлайн или „краудсорсинг“ правят все по-често срещано явлението на „преместване“ извън традиционния офис. В работна среда на засилваща се конкуренция употребата на лекарствени средства за подобряване на производителността на работното място може само да се увеличава. Освен това темпото на напредък в областта на роботиката и изкуствения интелект непрекъснато се ускорява.

09/11/2015
DOK Leipzig Film Festival

Наградените режисьори са Alejandra Tomei и Alberto Couceiro от Германия за анимационния филм Automatic Fitness („Фитнес за автомати“) и Rita Bakacs, също от Германия, за документалния филм „Tagelöhner Syndrom“ (Work For One Day, „Работа за един ден“).

03/11/2015
Healthy Workplaces Summit 2015

EU-OSHA закрива своята двугодишна кампания „Управлявай стреса!“ на Срещата на високо равнище за здравословни работни места през 2015 г. в Билбао, Испания, на 3—4 ноември 2015 г. В програмата са включени политически декларации, паралелни заседания относно добри практики за управление на стреса и психосоциалните рискове, както и програми и иновативни начини за комуникация по въпросите на БЗР.

23/10/2015

Май 2018 г. е последният срок съгласно REACH за регистриране на химически вещества, произведени или внесени в ЕС. До изтичането на този срок дружествата са задължени да съберат цялата налична информация за свойствата на веществата и да актуализират информационните листове за безопасност. Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП) призовава представителите на работниците от дружества, които използват химикали, да проверят дали веществата, използвани от техните дружества, са регистрирани до май 2018 г.

21/10/2015
USE International Conference 2015

От 21 до 23 октомври в Грьонинген (Нидерландия) ще се проведе международната конференция USE 2015 - Understanding Small Enterprises („Особености на малките предприятия“) с основна тема „Здравословен трудов живот в здравословна работна среда“.

19/10/2015

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г. се провежда от 19 до 23 октомври със събития, организирани в цяла Европа. Вниманието се насочва към свързания с работата стрес и психосоциалните рискове, включително сексуален тормоз и насилие на трети страни.

15/10/2015
Sexual harassment and violence infographics

Сексуалният тормоз и насилието на работното място често водят до много сериозни последици за жертвите. В две инфографики се посочват основни данни по тези въпроси, като се разясняват концепциите и се набляга върху необходимостта да се гледа много сериозно на тези въпроси.

Запознайте се с тях и разпространете информацията

Кампания „Здравословни работни места“ относно стреса и психосоциалните рискове

06/10/2015

Предвидено е Европейската седмица за безопасност и здраве при работа през 2015 г. да включва множество прояви и дейности, в които можете да участвате. Седмицата ще се състои от 19 до 23 октомври и е част от кампанията „Здравословни работни места – управлявай стреса!“. Участвайте и открийте защо предотвратяването и управлението на психосоциалните рискове са толкова важни за работещите и за фирмите.

Запознайте се с проявите във вашата държава

Pages