You are here

Акценти

25/05/2016

On 25 May 2016, six organisations, including EU-OSHA, the European Commission and the European social partners signed a Covenant agreeing to participate in a new Roadmap for a scheme to reduce exposures to carcinogens in the workplace. The initiative starts with the Netherlands EU Presidency in 2016 and is supported by the Austrian EU Presidency in 2019.

19/05/2016

Търсите ли практическа информация и насоки как да управлявате риска при работа? Имате късмет. Успоредно със своята кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“ ЕU-OSHA публикува електронно ръководство за управление на безопасността и здравето при работа в условията на застаряваща работната сила. Независимо дали сте работодател, работник, ръководител „Човешки ресурси“ или специалист по безопасността и здравето при работа (БЗР), в електронното ръководство има нещо за вас. Просто изберете своя профил и научете повече.

11/05/2016

Героят Напо от кампаниите „Здравословни работни места“ ни води към бъдеще без здравословни проблеми. В новия му филм виждаме Напо, надарен със способността да пътува във времето. Благодарение на новата си способност той изследва както миналото, така и бъдещето, откривайки ключовите фактори за по-здравословни и по-производителни работни места в условията на застаряваща работна сила.

06/05/2016

Тази година на 9 май честваме 66-та годишнина от „Декларацията на Шуман“ и поставянето на историческото начало на европейската интеграция.

В качеството си на агенция на Европейския съюз EU-OSHA работи за подобряване на живота на гражданите, като насърчава безопасни и здравословни работни места в цяла Европа. Новата ни кампания „Здравословни работни места за всички възрасти“ 2016–2017 г. вече е в ход!

02/05/2016

59-то издание на международния фестивал за документално и анимационно кино DOK Лайпциг ще се проведе тази година от 31 октомври до 6 ноември.

Както всяка година, EU-OSHA си сътрудничи с този фестивал, като присъжда филмовата награда „Здравословни работни места“, която отдава дължимото на най-добрия документален или анимационен филм по теми, свързани с трудовата заетост, заедно с парична награда от 5000  EUR и производство на 1000 DVD диска със субтитри на няколко европейски езика. 

26/04/2016

Психосоциалните рискове и стресът на работното място се признават днес като глобални проблеми, засягащи всички държави, всички професии и всички работещи.

Стресът на работното място трябва да бъде овладян, за да се защити здравето и благосъстоянието на работещите, както и производителността и конкурентоспособността на предприятията в Европа и в цял свят.

21/04/2016

Ако сте международна или общоевропейска организация или фирма, ЕU-OSHA ви кани да подадете заявление за официален партньор на кампанията за 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“.

От многобройни възможности за работа в мрежа и обмен на добри практики до по-голяма публичност за вас и признание за вашата ангажираност — съществуват редица ползи от това да станете официален партньор на кампанията.

15/04/2016

На 15 април 2016 г. в Брюксел Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно с Европейската комисия и нидерландското председателство на Европейския съвет, стартира кампанията си „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. Тази нова кампания е с акцент върху устойчивите работни места и остаряването в добро здраве от началото на трудовия живот и в нея се подчертава значението на превенцията на рисковете през цялата трудова кариера на всяко лице.

Pages