You are here

Акценти

12/11/2018

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Комисията и Съветът съвместно обявиха новаторска инициатива за по-силна социална Европа.

Европейският стълб на социалните права утвърждава споделения ангажимент на Съюза за нови и по-ефективни права на гражданите, включително за подобрени условия на труд.

06/11/2018

Marina грабна наградата за най-добър филм по тема в сферата на труда. Във филма се разглежда експлоатацията на жени, които се преместват от държави от Източна Европа в търсене на работа в сектора за полагане на грижи в Западна Европа.

Тазгодишният победител е обявен на 61-ото издание на Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг (DOK Лайпциг).

Open to the Public на Silvia Belloti получи специално отличие.

30/10/2018

Вие работите с опасни вещества или управлявате хора, които работят с такива вещества? Нуждаете ли се от повече информация за това как да оценявате и управлявате рисковете? Ако сте отговорили положително на тези въпроси, запознайте се с изчерпателната нова база данни на EU-OSHA с практически инструменти и насоки във връзка с опасните вещества, съдържаща връзки към ключови ресурси и аудиовизуални инструменти от държавите членки, ЕС и други източници.

22/10/2018

Използваният в кампанията на EU-OSHA набор от инструменти бе преработен за кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ в периода 2018—2019 г. Наборът от инструменти, който осигурява практически съвети за провеждането на ефективна кампания за по-добро управление на безопасните и здравословни условия, е по-лесен за използване от когато и да било.

09/10/2018

Тазгодишното издание на Европейска седмица за безопасност и здраве при работа поставя акцент върху настоящата тема на кампанията „Здравословни работни места“: „Управление на опасните вещества на работното място“.

Присъединете се към Европейската седмица и участвайте заедно с EU-OSHA и нейните партньори в организираните от нас събития и дейности!

02/10/2018

В настоящото резюме се посочва казаното от експертите на конференцията на високо равнище: „Когато размерът е от значение ... следващи стъпки за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд в микропредприятията и малките предприятия в Европа (ММП)“.

Сред участниците бяха комисар Тейсен, членове на екипа по проекта и много други ключови заинтересовани страни. Те обсъдиха основните констатации и потенциалното въздействие в бъдеще на проекта „SESAME“ (съкратено от „Safe Small and Micro Enterprises“ — „Безопасни малки и микропредприятия“) на EU-OSHA.

28/09/2018

На 22 октомври Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно със своите партньори, ще постави началото на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа с цел насърчаване на съвместното и активно безопасно управление на опасните вещества.

27/09/2018

Заинтересовани страни, регулаторни органи и наблюдатели от европейския кожарски и дъбилен сектор ще се срещнат на 9 октомври в Брюксел, за да обсъдят стандартите и инструментите за оповестяване на здравословните и безопасни условия на труд в сектора.

26/09/2018

Езиковото многообразие изпълнява значима роля в европейското културно пространство и създава многоезично сътрудничество в целия континент. 26 септември е обявен за Европейски ден на езиците, на който се отбелязва езиковото многообразие.

Pages