Акценти

17/09/2019

Шест организации са наградени и четири са отличените в схемата на 14-ия конкурс за награди за добри практики за здравословни работни места на EU-OSHA.

Конкурсът за 2018-19 г. поставя във фокуса на вниманието добрите практики в управлението на опасни вещества и отдава признание на организациите, които предприемат проактивен подход с ангажираност към оценката на рисковете и прилагането на решения.

12/09/2019

by Bodobe via https://pixabay.com

Корпоративният уебсайт на EU-OSHA беше обновен наскоро, за да може търсенето на информация да става по-лесно и по-бързо.

Новата начална страница сега представя накратко най-важното, новини, събития и социални медии по един завладяващ начин и осигурява по-лесен достъп до най-подходящите ресурси и проекти.

05/09/2019

 © EU-OSHA / Michel Wielick, Netherlands

Проучването ESENER на EU-OSHA ни помага да разберем как работните места в Европа се отнасят към въпросите на здравето и безопасността и какви мерки се предприемат за насърчаване на благосъстоянието на служителите. Резултатите от проучването се превърнаха в ценен източник на информация за авторите на политики на национално и общоевропейско равнище.

28/08/2019

В две нови прогнозни статии се разглеждат начините, по които промените на работното място могат да повлияят върху БЗР. Едната промяна е техническа — използването на екзоскелети, или помощни средства под формата на облекло; другата е нетехническа — социалните иновации на работа.

20/08/2019

© EU OSHA/INSHT

„Инструментът за започване на дискусии за мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място“ е чудесен нов ресурс. Той може да се използва за улесняване на дискусиите в група на работното място или по време на обучение. Инструментът съдържа насоки за ръководители и служители относно обсъждането на свързани с МСС въпроси.

12/08/2019

photo: greenspc via pixabay.com 

Промени в образованието“ е темата на Международния ден на младежта за 2019 г.

Денят се отбелязва ежегодно на 12 август и има за цел да повишава осведомеността в световен мащаб относно предизвикателствата пред младите поколения.

07/08/2019

Повишаването на осведомеността относно рисковете, пред които са изправени работещите лица, и начините за предотвратяването им са основните аспекти в мисията на EU-OSHA.

01/08/2019
@Carlos Muza on Unsplash

В новия си доклад ЕU-OSHA описва подробно констатациите от втората част на проекта Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа. Разгледани са два подхода за оценка на финансовата тежест в резултат на свързани с работата заболявания, увреждания и смъртни случаи.

24/07/2019

Напо е главният герой от серия късометражни филми на консорциума „Напо“, посветени на важни теми, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР). Филмите са забавни, но същевременно карат хората да се замислят и отправят сериозно послание.

Напо и колегите му се изразяват на език без думи. Така филмите достигат до хора от различни възрасти и култури от цяла Европа и помагат за разпространението на посланията, свързани с БЗР.

Pages

Pages