You are here

Акценти

19/06/2018

Управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР) може да бъде голямо предизвикателство за микропредприятията и малките предприятия (ММП).

Кои политики, програми и инструменти са най-ефективни за подобряване на БЗР в ММП? И как може да се помогне на предприятията да извършат тези дейности на практика?

EU-OSHA, с политици и социални партньори, дава отговори на конференция на високо равнище в Брюксел, като се съсредоточава върху основани на факти препоръки от най-новите и широкообхватни доклади на проекта за ММП.

14/06/2018

2017 г. беше белязана от постоянния ангажимент на EU-OSHA за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа. Приключи кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“.

07/06/2018

В две нови публикации на EU-OSHA се разглеждат рисковете за безопасността при работа в рамките на работните места в Европа, възникващи в резултат на бързото разрастване на онлайн търговията на дребно и увеличаващата се употреба на лекарствени продукти за повишаване на ефективността при работа.

25/05/2018

Пред какви трудности са изправени хората с рак, когато се връщат на работа? Какви проблеми могат да срещнат техните работодатели? Изследванията на EU-OSHA имат за цел да отговорят на тези въпроси и да установят какво трябва да се направи, за да се гарантира успешна интервенция при връщането на работа.

Констатациите са публикувани по време на Европейската седмица за борба с рака (25—31 май 2018 г.) под формата на доклад, резюме и презентации.

22/05/2018

Сред многобройните ресурси на кампанията Здравословни работни места 2018—2019 г. електронният инструмент на EU-OSHA за опасните вещества и химическите продукти има за цел да предостави на предприятията необходимата информация и съвети, за да могат те да оценяват и управляват рисковете, свързаните със здравословните и безопасни условия на труд. 

18/05/2018

В рамките на общия план на проекта на EU-OSHA, посветен на свързаните с работата заболявания, семинарът на тема „Системи за ранно предупреждение и оповестяване за идентифициране на свързани с работата заболявания в ЕС“ събра водещи експерти и политици от Европа, за да обсъдят съществуващите подходи за предупреждение и оповестяване, описани в прегледа на EU-OSHA.

15/05/2018

Във филма „Напо във... праха на работното място“ са представени някои от ситуациите на работното място, при които работниците могат да бъдат изложени на прах от дървесен материал, метали, брашно или други източници. В подкрепа на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ филмът показва колко е важно експозицията да се управлява ефективно, за да се предотвратяват проблеми със здравето и наранявания.

04/05/2018

EU-OSHA продължава сътрудничеството си с Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг (DOK Лайпциг 2018), който ще се проведе между 29 октомври и 4 ноември, чрез връчването на филмовата награда на тема „Здравословни работни места“.

Наградата отличава най-добрия документален или анимационен филм по теми, свързани с трудовата дейност, и се състои от парична награда от 5000 EUR и субтитриране на избрани европейски езици.

Pages