You are here

Акценти

26/03/2019

Партньорите в кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ и други експерти се събраха на двудневна среща в Брюксел с цел обмен на знания и опит. На семинарите и пленарните сесии участниците обсъдиха начини за справяне с експозицията на канцерогени и други опасни вещества на работното място.

11/03/2019

Широката мрежа от партньори на EU-OSHA и тясното сътрудничество с повече от 30 страни допринесоха за насърчаване на култура на превенция на риска в Европа през последните 25 години.

08/03/2019

Тази година темата на международния ден на жената е насочена към иновативните начини за постигане на напредък в областта на равенството между половете и за увеличаване на правата на жените.

04/03/2019

EU-OSHA приветства новото приложение „Визия нула“ на световната кампания „Визия нула“, която се провежда от Международната асоциация за социална сигурност (ISSA).

Приложението популяризира „седемте златни правила за нулеви злополуки и здравословни условия на труд“ на ISSA, използва се бързо и лесно и показва безопасността и здравето на работното място в дадена организация.

26/02/2019

Съгласно резултатите от проучването на удовлетвореността сред заинтересованите страни през 2018 г. EU-OSHA продължава да предоставя качествени услуги, като нивата на удовлетвореност надминават тези от 2016 г. 89 % от заинтересованите страни са на мнение, че EU-OSHA се концентрира върху правилните приоритети в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), а 87 % посочват, че EU-OSHA добавя стойност към дейността на националните организации по БЗР.

14/02/2019

 EU-OSHA, която отбелязва 25 години от създаването си, анализира значението на Рамковата директива за безопасността и здравето при работа от 1989 г. и очаква да предостави подкрепа за новата инициатива за по-безопасни и по-здравословни работни места в Европа: Европейският стълб на социалните права.

12/02/2019

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) обедини усилия със сектора на фризьорството в Европа, за да представи нов видеоклип, показващ как могат да се намалят рисковете за безопасността и здравето при работа с помощта на OiRA, инструмента за интерактивна оценка на риска онлайн. Видеоклипът допълва публикувана наскоро инфографика за оценка на риска с OiRA.

07/02/2019

EU-OSHA представя интерактивна инфографика в подкрепа на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

С нейна помощ потребителите ще открият факти и данни за рисковете от опасните вещества за работниците и за ползите от контролирането им. Лесна е за ползване и включва основните точки, като опасностите от канцерогени на работното място и рисковете за определени групи боравещи с тях лица.

Pages