You are here

Акценти

24/03/2017

На 25 март 2017 г. честваме 60-тата годишнина от подписването на Римския договор — един от най-забележителните моменти в историята на Европейския съюз. Лидерите на ЕС се събират в Рим, за да отбележат годишнината и да обсъдят бъдещето на Европейския съюз.

22/03/2017

Проява с партньорите на кампанията „Здравословни работни места“ и обмен на добри практики по безопасност и здраве при работа (БЗР) ще се проведат в Брюксел на 22 и 23 март 2017 г. Проявата включва церемонията „Награди за добри практики „Здравословни работни места“ за официалните партньори на кампанията“ с участието на Мариан Тейсен, член на Комисията, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност.

14/03/2017

An international conference looking at the challenges of Europe’s ageing workforce takes place on 14 March in Florence, Italy. 

The event provides a platform to discuss models of integration of older workers necessary to achieve a sustainable working life and an active ageing in good health in today’s rapidly changing, technology-driven world of work.

EU-OSHA Director Christa Sedlatschek takes part in the conference with the presentation ‘Toward an active working society: a European global perspective”.

13/03/2017

Всяка година свързаните с работата злополуки стават причина за дълги периоди на отсъствие от работа и дори за смъртни случаи. Освен това значителна част от работещото население на Европа страда от един или повече здравословни проблеми, свързани с работата.

08/03/2017

В продължение на повече от 100 години датата 8 март се отбелязва, първоначално като Международен ден на работещите жени, като признание за ролята на жената и нейния принос в обществото.

02/03/2017

Ако участвате в управлението на рисковете за безопасност и здраве при работа или сте член на общността за здравословни и безопасни условия на труд, можете да откриете нещо интересно на обновения уебсайт OiRA.

20/02/2017

Световният ден на социалната справедливост, 20 февруари, е чудесен повод за признание и насърчаване на продължаващите усилия за създаване на европейски стълб на социалните права.

В бързо променящата се сфера на труда, пред безопасността и здравето при работа възникват нови предизвикателства в резултат на по-нестабилни трудови правоотношения, нови модели на заетост и застаряваща работна сила.

15/02/2017

Напо за учители представя значението на безопасността и здравето при работа (БЗР) на деца от началните училища. Онлайн инструментите с приветливия анимационен герой Напо и неговите филми са достъпни на много езици, включително вече на чешки.

03/02/2017

 На 4 февруари 2017 г. се отбелязва Световният ден за борба с рака, който обединява хората по света с призив за действия за предотвратяване и лечение на раковите заболявания.

Pages