Акценти

20/03/2020

 © EU-OSHA /David Tijero Osorio

Електронното ръководство VeSafe е интерактивен многофункционален инструмент за информация за рисковете за безопасността на превозните средства при работа. Той обхваща безопасно шофиране, транспорт до работното място и работа по пътищата или близо до пътищата. Резултат на съвместно усилие на EU-OSHA и Европейската комисия, ръководството включва много примери за добра практика и общ преглед на съответните регламенти.

12/03/2020

Source: ecdc.europa.eu

Свързаният с EU-OSHA Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) наблюдава отблизо разпространението на коронавируса и редовно публикува актуална информация и информационни материали на своя уебсайт.

Световната здравна организация (СЗО) и Международната организация на труда (МОТ), както и Канадският център по здравословни и безопасни условия на труд (CCOSH), също публикуват практическа информация за работните места.

12/03/2020

Source: hsa.ie

Important: Get your workplace ready in case COVID-19 arrives in your community!

This guidance, available in the OSHwiki, is designed to assist employers and businesses in providing advice to staff in non-healthcare settings on the novel coronavirus, COVID-19.

It explains how to help prevent the spread of respiratory infections such as COVID-19 and what to do if someone with suspected or confirmed to have COVID-19 has been in the workplace.

You will also find advice on travel and meetings as well as links to further information and resources.

12/03/2020

© EU-OSHA /Pictures from participants to the Good Practice Award 2012

Настоящият последен обобщаващ доклад е част от по-голям проект на EU-OSHA за анализ на национални и европейски данни за свързаните с трудовата дейност мускулно-скелетни смущения (МСС). Докладът разглежда разпространението и обхвата на МСС, свързаните рискови фактори, тяхното въздействие върху здравето и предотвратяването им на работното място.

06/03/2020

© EU-OSHA /Courtesy of the Cypriot Department of Labour Inspection

8ми март предоставя възможност, от която всеки трябва да се възползва: отбелязван ежегодно по целия свят, този ден е въздействащо напомняне да продължим да полагаме усилия за елиминиране на стереотипите, основаващи се на пола, като същевременно честваме постиженията, творчеството и силата на жените.

Международният ден на жената създава изключителна платформа за повишаване на осведомеността относно предизвикателствата, засягащи живота на работещите жени. Темата е и основен приоритет, заложен в различни изследователски дейности на EU-OSHA. 

26/02/2020

© EU-OSHA / Filip De Smet

Нашето ново проучване на конкретен случай показва как многонационален производител на автомобили е приспособил за собствените си нужди свободно достъпната онлайн платформа на EU-OSHA за интерактивна оценка на риска — OiRА. Резултатът? Тясно специализирано и икономически изгодно решение за оценка на риска в областта на безопасността и здравето при работа в цялото предприятие.

Методът включва и работниците, приложението му е всеобщо и може да се приложи и в по-големи предприятия, които се стремят да подобрят и стандартизират управлението на риска.

12/02/2020

Image by Albert Dezetter from Pixabay

На 12 февруари изпълнителният директор на EU-OSHA, Д-р Криста Седлачек, ще присъства на международната конференция „Бъдещето на труда. Предизвикателства и възможности за безопасността и здравето при работа“ (Future of work. Challenges and opportunities for occupational health and safety). Д-р Седлачек ще участва в експертната дискусия „От изследвания към насочени към действия политики“ (From research to action oriented policies).

07/02/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Тази година EU-OSHA представя филмовата награда „Здравословни работни места“ съвместно с фестивала за документално кино Doclisboa в Лисабон, Португалия. Порталът за подаване на филми за участие вече е отворен. 

С наградата ще бъде отличен най-добрия документален филм по тема, свързана с трудовата дейност, с парична награда от 5000 EUR и субтитри на избрани европейски езици.

Pages

Pages