You are here

Акценти

20/08/2015
Napo Electricity videos

Електричеството е добре позната и неразделна част от всекидневния живот, а също и на работното място. Електричеството може обаче да нарани или убие работници и да причини щети, ако не се работи правилно с него. Някои прости предпазни мерки могат значително да намалят риска от нараняване при работа със или в близост до електричество. В „Напо в … Ситуации под напрежение!“ са описани обичайни електрически опасности и рискове и са дадени някои съвети за предпазване и безопасност.

18/08/2015
OSHwiki connecting community

ОSHwiki е идеален начин за обмен на специализирани знания и за сътрудничество онлайн в общността, работеща в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Статиите на ОSHwiki са написани от акредитирани специалисти и представители на академичните кръгове в областта на БЗР, но всяко лице има безплатен достъп до ОSHwiki, за да се запознае с голямо разнообразие от информативни статии. Освен това платформата поддържа всички езици, а някои статии са вече написани и преведени от общността на ОSHwiki на други езици, различни от английския.

12/08/2015
Healthy Workplaces Campaign

Научете защо и как провеждаме нашата кампания „Здравословни работни места“, как можете да се включите в нея и какви практически инструменти и материали са налични за изтегляне. Или може би искате да научите как подхождаме към планирането на бъдещата ни кампания?

28/07/2015
Small and Micro Enterprises

Микропредприятията и малките предприятия имат огромно значение за европейската икономика. През 2013 г. 99,8% от всички нефинансови предприятия в ЕС са малки и средни предприятия (МСП). Проектът на EU-OSHA „Подобряване на безопасността и здравето при работа в микро- и малките предприятия в Европа“ си поставя за цел да определи основните предпоставки за създаването на среда, в която управлението на БЗР може значително да се подобри.

07/07/2015
Benchmarking iniciatives EU-OSHA

In a recent report, EU-OSHA reviews benchmarking schemes throughout Europe. Case studies of occupational safety and health (OSH) schemes outline success factors and obstacles and demonstrate the diversity of schemes that exist in Europe.
Benchmarking can help to reduce accidents and ill health, improve compliance with the law and cut costs. The report provides practical guidance on how you can set up an OSH benchmarking scheme of your own.

01/07/2015
Luxembourg Presicency logo

On 1 July 2015, the Presidency of the Council of the EU is transferred from Latvia to Luxembourg. The Presidency's responsibilities include chairing meetings of the Council of the EU - a major decision-making body.

Luxembourg’s Presidency is the final term of the current Presidency trio (Italy–Latvia–Luxembourg), the main objectives of which have been to overcome the economic crisis, boost growth, create new jobs, seize digital opportunities and protect fundamental rights.

18/06/2015
Annual Report 2014

В годишния доклад на Агенцията са описани прилаганите от нея различни подходи за подпомагане на подобряването на условията на труд в Европа. Сред основните събития в календара за 2014 г.

15/06/2015

Националният институт за изследвания и безопасност (INRS) е партньорът на EU-OSHA във Франция, който досега е публикувал три интерактивни онлайн инструмента за оценка на риска (OiRA): автомобилен транспорт, кетъринг и ремонт на автомобили.

Pages