You are here

Акценти

26/04/2016

Психосоциалните рискове и стресът на работното място се признават днес като глобални проблеми, засягащи всички държави, всички професии и всички работещи.

Стресът на работното място трябва да бъде овладян, за да се защити здравето и благосъстоянието на работещите, както и производителността и конкурентоспособността на предприятията в Европа и в цял свят.

21/04/2016

Ако сте международна или общоевропейска организация или фирма, ЕU-OSHA ви кани да подадете заявление за официален партньор на кампанията за 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“.

От многобройни възможности за работа в мрежа и обмен на добри практики до по-голяма публичност за вас и признание за вашата ангажираност — съществуват редица ползи от това да станете официален партньор на кампанията.

15/04/2016

На 15 април 2016 г. в Брюксел Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), съвместно с Европейската комисия и нидерландското председателство на Европейския съвет, стартира кампанията си „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. Тази нова кампания е с акцент върху устойчивите работни места и остаряването в добро здраве от началото на трудовия живот и в нея се подчертава значението на превенцията на рисковете през цялата трудова кариера на всяко лице.

12/04/2016

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) провежда анкета за събиране на мнения за своите дейности и постигнатите резултати. Обръщаме се към вас с молба да ни помогнете в това начинание, като попълните този кратък въпросник, който ще ви отнеме не повече от 15 минути. Анкетата се провежда за ЕU-OSHA от нидерландската фирма за изследвания и консултации Panteia.

07/04/2016

Наградите за добри практики за здравословни работни места 2016—2017 г. са вече открити за номинации.

Като част от кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“, искаме да чуем от дружеството/организацията ви дали активно управлявате безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работната сила и дали насърчавате устойчивия трудов живот.

30/03/2016

В настоящия доклад е даден преглед на констатациите на второто Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER-2) с акцент върху безопасността и здравето при работа (БЗР) изобщо, психо-социалните рискове в частност и участието на работниците в управлението на БЗР.

Отговорите на анкетата, които могат да се намерят в интерактивна таблица, могат да се видят в разбивка по размер на предприятието, сектор на дейност и държава.

17/03/2016

Социалните партньори в ЕС в сектора на представления на живо (Pearle*и Европейският алианс за изкуства и развлечение (EAEA), в който участват организациите FIM, FIA и UNI MEI) публикуваха видеоматериал, посветен на разработените от тях инструменти за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA).

10/03/2016

В рамките на подготовката за официалното откриване на кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2016—2017 г. EU-OSHA провежда в Брюксел среща на партньорите в ЕС на 16 март 2016 г., която събира настоящи и потенциални партньори на кампанията като дружества, социални партньори, специалисти в областта на БЗР и медийни партньори.

Срещата дава възможност на участниците да се запознаят с предлаганите възможности за партньорство в рамките на кампанията за периода 2016—2017 г., да установят контакти помежду си и да обменят опит.

09/03/2016

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) работи в тясно сътрудничество с институциите на ЕС, както и с други агенции на Съюза, по реализацията на различни проекти и събития.

Pages