Акценти

Мускулно-скелетните смущения (МСС) засягат живота на хората с множествена склероза (МС), включително способността им да работят. В съвместен документ за обсъждане Националния институт за застраховане срещу трудови злополуки (INAIL) и EU-OSHA представят действията и превантивните стратегии, които биха могли да облекчат ефекта на МСС върху засегнатите от МС работещи...

Бъдещето вече е тук и светът на труда се адаптира към новите начини на работа и технологии. Целта на Напо е този преход да стане по възможно най-безопасен и здравословен начин, като се възползваме от предимствата и преодолеем препятствията за постигане на една по-добра работна среда. Автоматизацията, помощните роботи или екзоскелетите могат да подобрят безопасността и здравето...

На 1 януари Франция пое председателството на Съвета от Словения. Френското председателство се съсредоточава върху концепциите за възстановяване, сила и чувство за принадлежност. То ще работи за по-суверенна, по-цифрова, по-социална и по-хуманна Европа. Редица европейски закона ще бъдат договорени или приети до 30 юни, когато изтича 6-месечният срок. Показателен пример е...

Работещите лесбийки, гейове, бисексуални, трансполови и интерсексуални лица (ЛГБТИ) в ЕС продължават да са изложени на психосоциални и организационни рискове, включително дискриминация, тормоз и малтретиране на работното място. Липсата на защита и насърчаване на тяхната безопасност и здраве при работа (БЗР) поставя под напрежение психичното здраве и благосъстоянието на...

Връзките между психосоциалните фактори и мускулно-скелетните смущения (МСС) на работното място са проучени в нов доклад, като са използвани данни от последните издания на Европейското проучване на условията на труд и Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията. В доклада се констатира, че определени психосоциални фактори, например работното време...

По повод на обявения от ООН Ден на мигрантите (18 декември), отделете минутка, за да помислите за разпространението на мускулно-скелетните смущения (МСС) сред работниците мигранти и причините, поради които тези рискови фактори са по-значими за тази група. Поне една четвърт от времето на 51 % от работниците мигранти преминава в изморителни или болезнени положения на тялото и за...

В нов пример от практиката се разглежда как Франция прилага разработения за микро- и малки предприятия (ММП) инструмент OiRA (интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска) в различни сектори. Успехът на OiRA във Франция е явен; например броят на използващите инструмента за ресторанти се равнява на 25 % от всички регистрирани ресторанти в страната. Подкрепен от Националния...

Роботизирани комбайни, машини за плевене, автоматични напоителни системи — новите технологии революционизират практиките в селското и горското стопанство, но е важно това да става успоредно с оценка на рисковете. Цифровизацията има това предимство, че намалява ръчната работа — а също и проблемите със здравето като мускулно-скелетните смущения (МСС) —, но може да доведе до...

В два нови документа за размисъл се разглеждат виртуалните работни среди и динамичната оценка на риска. В единия фокусът е върху това как виртуалната работна среда и безопасността и здравето при работа се влияят от цифровата трансформация. В другия се разглежда как се третират цифровите данни и бързо променящите се рискове в динамичната оценка на риска — термин, използван за...

Семинарът „Бъдещето е тук — перспективата за безопасността и здравето при работа“ се фокусира върху много от днешните неотложни проблеми на безопасността и здравето при работа (БЗР) и предлага перспектива за това какво ще продължи да бъде актуално в бъдеще. Временният изпълнителен директор на EU-OSHA, Уилям Кокбърн, прави общ преглед на възникващите рискове, а други колеги...