Акценти

12/11/2019

EU-OSHA, нейните партньори и заинтересованите страни се събират в Билбао за последния етап на кампанията за 2018—2019 г. — „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

Срещата на високо равнище отбелязва постиженията на кампанията и дава възможност на делегатите да споделят своя опит и най-добри практики за замяна на опасни вещества, ограничаване до минимум на експозицията на канцерогени и предизвикателствата пред ефективната превенция.

07/11/2019

Платформата на EU-OSHA за интерактивна оценка на риска онлайн — OiRA — е сред основните постижения на Агенцията през последните 25 години на работа за подобряване на информираността и осъществяване на по-ефикасна оценка и управление на риска на работното място.

Уеб-базираната платформа е ориентирана към потребителя и помага на предприятията в Европа, и най-вече на микро- и малките предприятия (ММП), да оценяват и контролират рисковете за безопасността и здравето при работа (БЗР) в различни отрасли и на много европейски езици.

05/11/2019

© Dok Leipzig

Bird Island на Sergio da Costa и Maya Kosa спечели титлата за най-добър филм, свързан с работното място, на Международния фестивал за документално и анимационно кино в Лайпциг (DOK Leipzig).

В наградения филм е засегната темата за рехабилитацията чрез създаване на увлекателна аналогия между търпението и грижата, необходими за гарантиране на възстановяването на наранени птици в резерват, и на млад мъж, който се завръща на работа след дълго заболяване.

04/11/2019

От 5 до 8 ноември EU-OSHA участва в 36-ия Международен конгрес и панаир A+A относно безопасността, сигурността и здравето при работа.

Изпълнителният директор на EU-OSHA ще направи изказване за бъдещето на здравословните и безопасни условия на труд в Европа, като ще разгледа стратегиите, проектите и мержите.

01/11/2019

Електронното ръководство беше издадено в рамките на кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса!“ през 2014 г.. Инструментът отговаря на потребностите на работодателите и работещите в малки предприятия, които се нуждаят от практически съвети и ръководство относно първите стъпки за управление на психологическите рискове на работното място.

Преработеното в нов формат електронно ръководство е достъпно на английски, испански и словенски.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

На 16 октомври в Брюксел EU-OSHA организира конференция на тема безопасността и здравето при работа (БЗР) в микро- и малките предприятия (ММП) в Европа. Събитието ще е ориентирано по-специално към секторите на високорисковото строителство и селското стопанство, като в дебата ще участват основните за тези сектори социални партньори.

09/10/2019

Някои групи работници са изложени на по-голям риск, отколкото други, когато са в контакт с опасни вещества. Това може да се случи, тъй като тези работници са неопитни, неинформирани или физически по-уязвими. Друга причина може да е честата смяна на работа,работа в сектори с ниска информираност, или повишена или различна физиологична чувствителност.

07/10/2019

Ефективната комуникация с целевите групи има решаваща роля за дейностите на EU-OSHA за повишаване на осведомеността. Благодарение на новаторския си подход към използването на интернет и социалните медии EU-OSHA успя да разработи и популяризира иновативни инструменти и да достигне ефективно до работещите в областта на БЗР.

За да разберете как EU-OSHA изгради присъствието си онлайн, прочетете новия ни материал.

04/10/2019

Международният ден на учителя на 5 октомври е не само момент, в който показваме признателност към нашите преподаватели — той е повод да се замислим как могат да се подобрят техният статут, права и условия на труд.

04/10/2019

EU-OSHA и нейните партньори още веднъж обединиха усилията си за организирането на стотици събития и дейности за повишаване на осведомеността в цяла Европа между 21 и 25 октомври.

Тазгодишното издание на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа отново подкрепя темата на текущата кампания „Здравословни работни места“ — управление на опасните вещества на работното място.

Pages

Pages