You are here

Акценти

25/08/2016
Sexual harassment and violence infographics

Сексуалният тормоз и насилието на работното място често водят до много сериозни последици за жертвите. В две инфографики се посочват основни данни по тези въпроси, като се разясняват концепциите и се набляга върху необходимостта да се гледа много сериозно на тези въпроси.

Запознайте се с тях и разпространете информацията

12/08/2016

Международният ден на младежта, предвиден за 12 август 2016 г., е посветен на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора в целия свят.

09/08/2016

Знаете ли че, EU-OSHA е сред 15 асоциирани членове на Европейската мрежа на предприятията (EEN), която е най-голямата световна мрежа за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП)?

EEN управлява база данни за бизнес възможности, като по този начин помага на МСП да извършват иновации и да се разрастват в международен мащаб. В качеството си на асоцииран член EU-OSHA спомага за подобряването на здравословните и безопасни условия на труд в МСП.

01/08/2016

През март Европейската комисия стартира широка публична консултация по нова ключова инициатива: „Европейски стълб на социалните права“.

26/07/2016

Героят Напо от кампаниите „Здравословни работни места“ ни води към бъдеще без здравословни проблеми. В новия му филм виждаме Напо, надарен със способността да пътува във времето. Благодарение на новата си способност той изследва както миналото, така и бъдещето, откривайки ключовите фактори за по-здравословни и по-производителни работни места в условията на застаряваща работна сила.

20/07/2016

Имате достъп до набор от практически инструменти и насоки и публикации, за да гарантирате, че вашето работно място е безопасно и здравословно за всички възрасти. Запознайте се с нашите примери от практиката, за да се убедите как на няколко работни места вече са решени успешно проблемите за безопасността и здравето.

14/07/2016

ЕU-OSHA извърши анализ на практиките на работното място за безопасност и здраве при работа и преглед на най-новите литературни източници относно стратегиите за рехабилитация и връщане на работа като част от пилотен проект на Европейския парламент относно безопасността и здравето на по-възрастните работници.

12/07/2016

Вашата организация желае ли да популяризира дейността си за корпоративна отговорност и безопасност и здраве при работа пред широка аудитория и да работи в мрежа с международни групи със сходни идеи?

Вашата медийна организация желае ли да подобри своята репутация, мрежа и публичност?

Ако е така, подайте заявление да станете официален партньор на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“.

Pages