You are here

Акценти

26/07/2016

Героят Напо от кампаниите „Здравословни работни места“ ни води към бъдеще без здравословни проблеми. В новия му филм виждаме Напо, надарен със способността да пътува във времето. Благодарение на новата си способност той изследва както миналото, така и бъдещето, откривайки ключовите фактори за по-здравословни и по-производителни работни места в условията на застаряваща работна сила.

20/07/2016

Имате достъп до набор от практически инструменти и насоки и публикации, за да гарантирате, че вашето работно място е безопасно и здравословно за всички възрасти. Запознайте се с нашите примери от практиката, за да се убедите как на няколко работни места вече са решени успешно проблемите за безопасността и здравето.

14/07/2016

ЕU-OSHA извърши анализ на практиките на работното място за безопасност и здраве при работа и преглед на най-новите литературни източници относно стратегиите за рехабилитация и връщане на работа като част от пилотен проект на Европейския парламент относно безопасността и здравето на по-възрастните работници.

12/07/2016

Вашата организация желае ли да популяризира дейността си за корпоративна отговорност и безопасност и здраве при работа пред широка аудитория и да работи в мрежа с международни групи със сходни идеи?

Вашата медийна организация желае ли да подобри своята репутация, мрежа и публичност?

Ако е така, подайте заявление да станете официален партньор на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“.

07/07/2016

Налице ли е активно управление на здравословните и безопасни условия на труд във вашата организация, взема ли се предвид важността на балансиран трудов живот в контекста на застаряващата работна сила? Ако е така, споделете с всички за добрите практики, които сте въвели на работното място, като вземете участие в конкурса „Награди за добри практики в областта на здравословните работни места 2016—17 г.“

01/07/2016

От 1 юли 2016 г. Словакия поема председателство на Съвета на ЕС от Нидерландия.

Словашкото председателство ще бъде вторият мандат на текущата председателска тройка, която освен Нидерландия включва и Малта.

Словашкото председателство ще наблегне на:

28/06/2016

В проект, посветен на микропредприятията и малките предприятия (ММП) — категорията, която в най-голяма степен е изложена на риск от трудови злополуки и влошено здраве в Европа, — ЕU-OSHA определя как политиките, стратегиите и практическите решения могат да подобрят безопасността и здравето при работа (БЗР) в тези предприятия.

23/06/2016

ОiRA (Интерактивна оценка на риска онлайн) става все по-популярен инструмент за оценка на риска сред микропредприятията и малките предприятия (ММП) в Европа.

ОiRA е интернет приложение, разработено от EU-OSHA, което дава възможност на ММП да работят по оценки на риска и планове за превенция. Това се прави с помощта на интерактивни инструменти, съобразени с условията на потребителския сектор, езика и националността.

21/06/2016

Официалните партньори на кампанията от първата вълна се включиха в кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г., при която ударението е поставено върху устойчив трудов живот и остаряване в добро здраве. Включвайки се в тази кампания, организациите могат да бъдат за пример и да имат водеща позиция при прилагането на практически решения за управление на възрастта на работното място. Партньорите на кампанията се ползват с увеличена видимост, инструменти и материали на кампанията, възможности за работа в мрежа и учебен обмен.

14/06/2016

Годишният доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) за 2015 г. акцентира върху основните дейности на Агенцията през годината. Всичките й водещи проекти бяха успешни: първите резултати на ESENER-2 бяха оповестени, проектът OiRA (Интерактивна оценка на риска онлайн) получи Сертификат за най-добра практика, а Срещата на високо равнище за здравословни работни места в Билбао отбеляза края на кампанията „Управлявай стреса“.

Pages