You are here

Акценти

10/01/2017

The European Commission is taking action to promote occupational safety and health in the EU.

Building on past efforts, the Commission's new initiative aims to better protect workers against work-related cancer, to help businesses, in particular SME's and micro-enterprises, in their efforts to comply with the existing legislative framework, and to put a bigger focus on results and less on paperwork.

Learn more

10/01/2017

Проявявате ли интерес към информация за безопасността и здравето при работа? Нашите публикации са разнообразни и включват от доклади със задълбочени проучвания до тематични електронни бюлетини, предназначени за използване на работното място. Всичките могат да се изтеглят безплатно. Можете да търсите по език, тема или ключова дума и да намерите множество публикации на различни езици във връзка с основните сектори и теми по БЗР.


Посетете раздела за публикации


02/01/2017
На 1 януари 2017 г. Малта поема председателството на Съвета на ЕС Това бележи началото на третия и последен мандат на настоящата председателска тройка: Нидерландия, Словакия и Малта.
В труден период за ЕС малтийското председателство си поставя за цел да насърчи дебата с ударение върху социалното приобщаване, миграцията и единния пазар.
 
20/12/2016

Планирането за нашата кампания за 2018 — 2019 г. е вече в ход. Акцентът в нея ще бъде върху опасните вещества на работното място — тема, която постоянно буди загриженост.

Целите на кампанията са повишаване на осведомеността за опасните вещества (включително канцерогените), насърчаване на оценката на риска и обмена на добри практики, целево насочване към особено уязвимите групи работници и привеждане на нагледни примери за законодателната рамка, защитаваща работниците в ЕС.

15/12/2016

В края на първата година от кампанията „Здравословни работни места“, 2016—2017 г., бихме искали да благодарим на нашите партньори и заинтересовани лица за огромната подкрепа. Тяхната ангажираност обуславя успеха на кампаниите.

Пожелаваме ви весели празници и с нетърпение очакваме следващата година на съвместна работа, за да направим така, че всички да остаряваме здравословно и безопасно!

Посетете уебсайта на кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“

13/12/2016

Работната сила в Европа застарява и ефективното управление на фактора „възраст“ на работното място е от съществено значение за гарантирането на безопасни и здравословни условия през целия трудов живот.

09/12/2016

Какво общо имат работниците, които правят и/или ремонтират покриви, металоработниците, паркетчиите, готвачите и електротехниците в Словения? Сега всички те могат да се възползват от OiRA, безплатната Електронна интерактивна оценка на риска, която беше успешно пригодена за всеки от тези бизнес сектори в Словения.

През 2016 г. в страната бяха разработени 11 нови инструмента за OiRA, с което общият брой на инструментите в Словения възлезе на 17.

24/11/2016

Към настоящия момент EU-OSHA получава подкрепа от сто официални партньори на кампанията от организации от цяла Европа и многонационални фирми, както и от повече от 30 медийни партньори, с цел насърчаване на проактивното управление на безопасността и здравето при работа при наличието на застаряваща работна сила. Тази активна подкрепа и ангажираност потвърждават тяхната убеденост, че безопасните и здравословни работни места са неделима част от трайния икономически успех и устойчивото бъдеще.

 

Pages