You are here

Акценти

17/01/2019

EU-OSHA публикува доклади за държави, в които са разгледани мерките за безопасност и здраве при работа (БЗР) в микро- и малки предприятия (ММП) от различни икономически сектори в девет държави — членки на ЕС: Белгия, Дания, Естония, Франция, Германия, Италия, Румъния, Швеция и Обединеното кралство.

03/01/2019

На 1 януари 2019 г. Румъния поема председателството на Съвета от Австрия. Това поставя началото на нова тройка председателства, като Финландия и Хърватия ще последват Румъния.

Приоритетите на румънското председателство са иновациите, заетостта и социалните права, както и насърчаването на социалната справедливост и търпимостта.

Научете повече за румънското председателство

14/12/2018

Чрез системите за предупреждение и наблюдение специалистите в областта на здравословните и безопасни условия на труд и лицата, определящи политиката, могат да получат ранно предупреждение за нови и нововъзникващи рискове и професионални заболявания. В доклада задълбочено се анализират редица успешни методи за предупреждения и за наблюдение във и извън ЕС.

12/12/2018

Интерактивната оценка на риска онлайн (OiRA) представя нова инфографика, която насърчава фризьорите да направят оценка на рисковете за безопасността и здравето при работа и да предприемат превантивни мерки.

В инфографиката са обобщени лесни стъпки за извършване на основана на участието оценка на риска съвместно с OiRA. Първо се извършва подготовка, идентифицират се основните рискове в сектора на фризьорството, след което се изготвя план с практически съвети за по-безопасна и по-здравословна работна среда.

07/12/2018

Психосоциалните рискове, стреса и мускулно-скелетните смущения (МСС) имат най-силно отрицателно влияние върху заетите лица в Европа, отколкото всякакви други свързани с работата здравословни проблеми. Тези проблеми могат да доведат до тежки последици за отделните лица и за предприятията и често включват дълги периоди на отсъствие по болест.

06/12/2018

В края на 2018 г. разглеждаме направените усилия и свършената работа през тази силно продуктивна и динамична за EU-OSHA година.

Постиженията ни нямаше да се осъществят без активното участие на нашата мрежа от партньори и постоянно нарастваща публика.

През новата година ще отпразнуваме 25-ата годишнина на ЕU-OSHA. С нетърпение очакваме да продължим съвместните си усилия за постигане на по-безопасни и по-здравословни работни места.

 

29/11/2018

Окончателните резултати от прогнозния проект на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) по отношение на нарастващата цифровизация на труда и свързаните с нея предизвикателства за безопасността и здравето при работа (БЗР) са представени в нов доклад. Изкуственият интелект, колаборативните роботи, виртуалната и разширената реалност, онлайн платформите и другите нововъведения неминуемо ще променят начина, по който хората работят.

27/11/2018

EU-OSHA представя интерактивна инфографика в подкрепа на кампанията „Здравословните работни места управляват опасните вещества“.

С нейна помощ потребителите ще открият факти и данни за рисковете от опасните вещества за работниците и за ползите от контролирането им. Лесна е за ползване и включва основните точки, като опасностите от канцерогени на работното място и рисковете за определени групи боравещи с тях лица.

12/11/2018

На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Комисията и Съветът съвместно обявиха новаторска инициатива за по-силна социална Европа.

Европейският стълб на социалните права утвърждава споделения ангажимент на Съюза за нови и по-ефективни права на гражданите, включително за подобрени условия на труд.

Pages