You are here

Акценти

28/09/2016

Safe and healthy workplaces are key to ensuring good health in general and reducing health-care costs.

EU-OSHA’s workshop on ‘Work and health’ sheds light on how workplaces can help to relieve the unprecedented pressures on Europe’s health systems. The European Health Forum brings together health-related policy-makers and experts and is one of the most important health-related events of the year.

26/09/2016

Българската Инспекция по труда започна реализацията на проект за повишаване на осведомеността на служителите и работниците по въпросите на безопасността и здравето при работа (БЗР). Проектът под надслов „Оптимизация и иновации“ включва информационна кампания от врата на врата в предприятията, която се провежда от помощник-инспектори по труда с цел насърчаване изготвянето на оценки на риска на работните места с помощта на интерактивните онлайн инструменти за оценка на риска (OiRA) и други добри практики в областта на БЗР.

21/09/2016

The 3rd Advisory Committee on Safety and Health (ASCH) Workshop on National OSH Strategies is taking place in Luxembourg from 21st to 22nd of September 2016.

ASCH is a tripartite body, aimed to streamline the consultation process in the field of safety and health at the workplace and support the European Commission in the preparation, implementation and evaluation of OSH related activities. During two days, this Committee of experts will be discussing the current situation of national OSH strategies, their methodology and evolution.

08/09/2016
Legislation at EU-OSHA's Website

Националните законодателства за безопасност и здраве в държавите членки се регулират от европейското законодателство. Това включва правно обвързващи директиви на ЕС, необвързващи насоки на ЕС за улесняване на прилагането на директивите и стандарти на ЕС.

Научете повече за европейското и националните законодателства в областта на безопасността и здравето при работа.

01/09/2016
OSHwiki connecting community

ОSHwiki е идеален начин за обмен на специализирани знания и за сътрудничество онлайн в общността, работеща в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР).

Статиите на ОSHwiki са написани от акредитирани специалисти и представители на академичните кръгове в областта на БЗР, но всяко лице има безплатен достъп до ОSHwiki, за да се запознае с голямо разнообразие от информативни статии. Освен това платформата поддържа всички езици, а някои статии са вече написани и преведени от общността на ОSHwiki на други езици, различни от английския.

25/08/2016
Sexual harassment and violence infographics

Сексуалният тормоз и насилието на работното място често водят до много сериозни последици за жертвите. В две инфографики се посочват основни данни по тези въпроси, като се разясняват концепциите и се набляга върху необходимостта да се гледа много сериозно на тези въпроси.

Запознайте се с тях и разпространете информацията

19/08/2016

Ако сте международна или общоевропейска организация или фирма, ЕU-OSHA ви кани да подадете заявление за официален партньор на кампанията за 2016—2017 г. „Здравословни работни места за всички възрасти“.

От многобройни възможности за работа в мрежа и обмен на добри практики до по-голяма публичност за вас и признание за вашата ангажираност — съществуват редица ползи от това да станете официален партньор на кампанията.

12/08/2016

Международният ден на младежта, предвиден за 12 август 2016 г., е посветен на предизвикателствата, пред които са изправени младите хора в целия свят.

Pages