You are here

Акценти

24/11/2016

Към настоящия момент EU-OSHA получава подкрепа от сто официални партньори на кампанията от организации от цяла Европа и многонационални фирми, както и от повече от 30 медийни партньори, с цел насърчаване на проактивното управление на безопасността и здравето при работа при наличието на застаряваща работна сила. Тази активна подкрепа и ангажираност потвърждават тяхната убеденост, че безопасните и здравословни работни места са неделима част от трайния икономически успех и устойчивото бъдеще.

 

11/11/2016

„Да бъдеш учител“ от Якоб Шмид от Германия спечели филмовата награда „Здравословни работни места“ за 2016 г. Наградата се връчва на DOK Лайпциг, международен фестивал за документални и анимационни филми за най-добър филм на тема, свързана с работата.

08/11/2016

За да изчислим разходите за трудови заболявания и смъртност, както и реалните ползи от добро управление на безопасността и здравето при работа, са необходими качествени данни.

EU-OSHA се стреми да удовлетвори тази потребност чрез двуетапния обзорен проект „Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа“, който има за цел разработването на модел за икономическо остойностяване, позволяващ надеждна оценка на разходите.

02/11/2016

Преобладаващото мнозинство (92,4%) от предприятията в ЕС са класифицирани като микропредприятия. Тяхното значение за европейската икономика е огромно, тъй като на тях се падат 67,4% от всички работни места в Европа.

28/10/2016

Комитетът на старшите инспектори по труда (SLIC), съвместно с Министерството на труда на Нидерландия (инспекция по труда), издаде ръководство за националните инспектори по труда относно справянето с рискове за работниците на строителни обекти от експозиция на респирабилен прах от кристален силициев диоксид.

25/10/2016

The Occupational Safety and Health Conference “A better preventive culture in a new labour market” takes place on 24 and 25 October 2016 in Bratislava, under the auspices of the Slovak EU Presidency.

The event focuses on strengthening awareness of occupational safety and health (OSH), training at work and the management of new risks posed by new technologies, new forms of employment and an ageing workforce.

24/10/2016

През тази седмица, от 24 до 28 октомври, работните места в Европа са обединени в една обща цел: насърчаване на устойчив трудов живот и безопасни и здравословни условия на труд за всички възрасти.  Практически ресурси, включващи многоезично интерактивно електронно ръководство и информационни листовки, предоставят насоки и подкрепа на дружествата и организациите в техните усилия.

12/10/2016

Тъй като нашият пилотен проект относно безопасността и здравето на по-възрастните работници е към своя край, Агенцията предоставя на Европейския парламент основни констатации и публикува редица доклади за безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна сила на ЕС.

Pages