Акценти

Вече имаме интелигентни цифрови системи за подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР). Технологиите, например изкуствен интелект, носими устройства и добавена реалност, ще се използват все по-широко за осигуряване на добрата форма и здраве на работниците. Ако искате да разширите знанията си за интелигентните цифрови технологии, публикуваме три нови обзора на...

Сътрудничеството с роботи с цел улесняване на работата и повишаване на безопасността вече не е част от бъдещето. EU-OSHA анализира използването на роботиката и системите, базирани на изкуствен интелект (ИИ), за автоматизиране на задачите на работното място, като обръща специално внимание на въздействието им върху безопасността и здравето на работниците. Целта е да се разбере...

Изменението на климата вече е реалност и има вероятност да влоши трудовата среда и безопасността и здравето на работниците. Работещите в множество сектори е възможно да бъдат повлияни от повишаването на температурата на околната среда, което води до топлинен стрес; на най-голям риск са изложени работещите на открито в селското стопанство или строителството, въпреки че риск...

EU-OSHA публикува наскоро осем примера от практиката, които показват как успешната автоматизация на задачи чрез системи, основани на изкуствен интелект (ИИ), може да осигури благосъстоянието на работниците. В публикациите се разглежда въздействието на тези системи върху безопасността и здравето на работното място и се определят движещите сили, пречките и факторите за успех, за...

Днес EU-OSHA публикува последния си доклад „Безопасност и здраве при работа в Европа: състояние и тенденции 2023 г.“ по повод срещата на високо равнище в ЕС относно безопасността и здравето при работа (БЗР). В него се предлага преглед на потенциалните подобрения, застоя в развитието, проблемните области и бъдещите предизвикателства в областта на БЗР. Данните са включени и в...

Цифровите трудови платформи преобразиха света на труда и породиха нови предизвикателства, с които трябва да се справим успешно. Понастоящем в ЕС действат активно над 500 платформи и създават възможности за заетост, но работниците в тях са изправени пред рискове, например интензификация на труда, ограничено прилагане на разпоредбите в областта на БЗР и несигурност на работното...

Европейската година на уменията се открива на Деня на Европа, 9 май 2023 г., от Европейската комисия. Честването ще продължи до 9 май 2024 г. и има за цел да повиши осведомеността за значението на уменията за заетостта, конкурентоспособността и растежа. EU-OSHA участва активно в събитията със своя проект OSH Vet, за насърчаване на безопасността и здравето при работа (БЗР) сред...

Нашият нов тематичен уеб раздел за сектора на здравеопазването и социалните грижи и безопасността и здравето при работа (БЗР) вече е публикуван! Той представя въведение в текущите изследвания за това как да се постигнат безопасни и здравословни работни места за професионалистите в сектора. В раздела ще бъдат обобщени основните констатации от изследователския проект на EU-OSHA...

Новият уебсайт за предстоящата кампания „Здравословни работни места“ за периода 2023—2025 г., посветена на цифровите технологии на работното място, вече е готов. На разположение са множество ресурси и информация за тази кампания, можете да се запознаете с рисковете и ползите от цифровизацията на работното място и да разберете как да гарантирате безопасността и здравето на...

Световният ден за безопасност и здраве при работа се организира ежегодно от Международната организация на труда (МОТ) на 28 април, a тазгодишното издание се концентрира върху безопасната и здравословна работна среда като основен принцип и право при работа. За Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) това събитие е обхванато от принцип № 10 на...