Събития

Събития

Тази страница представя календар на събитията, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР) в Европа и извън нея. Списъкът включва ключови събития във връзка с БЗР, организирани от EU-OSHA, заинтересовани страни и партньори, както и от други съответни организации.

Не всеки може да посети нашите събития, затова тук ще намерите също и връзки към презентации и резюмета на основните обсъждани теми по време на някои събития.

Разпространението на коронавирус е причина да бъдат отменени или отложени множество събития в Европа. Когато научим, че такъв е случаят с включена в списъка проява, ще отбележим това в календара.

Events

February 2022

-
Melbourne, Australia

33rd International Congress on Occupational Health 2022

The ICOH Congress is recognized as the most relevant Congress in the world for occupational health professionals, policy makers, academics and researchers across a multitude of disciplines. With the theme “Sharing solutions in occupational health through and beyond the pandemic”, ICOH 2022 will be a...

May 2022

-
Lloret de Mar, Spain

The Vision Zero Safety Future Congress

SThSSAFETY FUTURE CONGRESS will provide a unique opportunity to develop a new global community of safety and health professionals that believe in a world of work without injuries.The offline event completes the fruitful work within the annual cycle of online events and gives an opportunity to live...

July 2022

-
Bordeaux, France

Supporting knowledge comparison to promote good practice in occupational health psychology

15th European Academy of Occupational Health Psychology Conference will take place on 6-8 July 2022 at the University of Bordeaux, France. The theme for the conference is ‘Supporting knowledge comparison to promote good practice in occupational health psychology’. The program will include oral and...