You are here

Събития

Събития по темата за БЗР

Тази страница представя календар на събитията по безопасност и здраве при работа (БЗР) в Европа и извън нея. Списъкът включва важни събития по БЗР, организирани директно от EU-OSHA, нейни заинтересовани страни и партньори, както и от други свързани организации.

Април 2019 - Events

Май 2019 - Events

Pages